Abstrakcijos ir realizmo švytuoklė

Kalbant apie video meną, yra labai pravartu prisiminti, kas yra abstrakcija. Žiūrovui, kuris abstrakcijos nesupranta ir ja nesimėgauja, dauguma video meno kūrinių atrodys tiktai beprasmis šviesos ir garsų kratinys. 

Žmogaus kūrybos istorijoje abstrakcija ir realizmas keičia vienas kitą, tarsi būtų švytuoklės priešingi maksimumai. 

Pirmoji banga:
 1. Medžiotojų tautos, ant uolų tapė labai realistiškai. Žinoma, jų technika nebuvo tokia tobula kaip, tarkim, Van Eiko, ir perspektyvos taisyklių jie nežinojo, tačiau pagal galimybes stengėsi atvaizduoti objektus tokius, kokie jie iš tiesų yra. 
 2. Perėjus prie žemdirbystės, abstraktumo pradėjo daugėti, kol galiausiai viską užvalgė ornamentai.
Antroji banga:
 1. Senovės Graikijos ir Romos miestuose vėl įsigalėjo realizmas - čia jau ištobulintas iki aukštumų (bent jau taip galima spręsti pagal išlikusias skulptūras). 
 2. Žlugus Romos imperijai, visus viduramžius dominavo abstraktesnis, schematizuotas vaizdavimas (geriausias pavyzdys - ikonos tapomos pagal "kanonus")
Trečioji banga
 1. Renesanso metu sustiprėjus miestų kultūrai atsigavo realizmas - visi didieji to laikotarpio dailininkai sugebėjo tapyti tiesiog fotografiniu tikslumu. 
 2. Maždaug nuo XIX a. pabaigos, dėl mokslinio ir filosofinio progreso, vėl suklesti abstrakcija, vaizdų stilizavimas.
Toliau aptarsime kiekvieną bangą atskirai:

I banga:

Pirmykščių medžiotojų piešinys ant uolos:
Nors ir nesilaikoma perspektyvos ar formos, tačiau matosi, jog dailininkas stengiasi atvaizduoti tiesiog tai, ką mato.
 Šitaip atsiranda raštas - konkretūs paveikslėliai pamažu abstraktėja, kol galiausiai pavirsta į visiškai abstrakčius simbolius. Geriausias pavyzdys - M didžiosios raidės atsiradimas - ji yra kilusi iš gimdančios moters. O m mažoji atsirado - iš vyro. 

 
Ornamento atsiradimas - vėlgi, iš konkrečių figūrų, jas vis "supaprastinant", atsiranda ornamentas. Toks ornamentas, jei yra žinoma jo kilmė, gali būti labai prasmingas. Neabejotinai, žemiau pavaizduoto indo puošybą kažką reiškė jo amžininkams:II banga

Graikų civilizacijai ir miestams stiprėjant, jie po truputį pradėjo grįžti prie realizmo. Tai gražiai iliustruoja graikiškų vazų raida:
Ankstyvosios vazos (apie 700 m. pr. Kr.) - išpuoštos visiškai abstrakčiai:

Apie 600 m. pr. Kr. pradeda rastis realistiškų elementų:

Galiausiai apie 500 m. pr. Kr. vaizdai ant vazų tampa netgi labai realistiški:

Žlugus Romos imperijai, įsigalėjus viduramžiams ir bažnyčiai, sustiprėjo kolektyvizmas, kas natūraliai paskatino ir abstraktumą:
Keltų raštai, vaizduojantys kryžius: VII a.:


Giotto bažnyčios kupolas - pereinamasis etapas iš viduramžių į renesansą architektūroje (kaip beje Dantės kūryba - literatūroje)
 
Leonardo da Vinči mazgas - visiška abstrakcija
 
Mečetės interjerai - neįmanoma nieko suprasti, tačiau galima jausti bendrą harmoniją. Kaip ir klausantis polifoninės viduramžių muzikos:

III banga:
 
O čia - Gustavas Klimtas XX a. pradžia:

Su trupučiu realybės:                       Ir visiška abstrakcija   
     


Abstrakčiomis formomis kūrėjai paprastai nori pavaizduoti pasaulio sąrangą. To siekia ir įmantrūs mečečių ornamentai, ir Keltų kryžių raizginiai, ir Leonardo mazgas, ir, galiausiai - Malevičius su savo kvadratu. Tačiau ar galime sakyti, kad realizmas yra mažiau gilus negu abstrakcija?

Iš tiesų, netgi realistiškiausiai nutapyti paveikslai gali turėti labai daugialypę prasmę. Tai iliustruoja keletas žemiau išanalizuotų realistinių paveikslų pavyzdžių.

Gento altorius (Van Eikas 1390-1441)


Pirmiausiai - reikia pastebėti, kad Van Eikas buvo vienas iš pirmųjų dailininkų, tobulai įvaldžiusių realistinės tapybos techniką. Gento altorius - tai uždaromas altorius, viršuje vaizduojamas jo uždarytas variantas. Apačioje kairėje yra altoriaus užsakovas, o dešinėje - jo žmona. Tai - jau gana įžūlu, mat viduramžiais (altorius nutapytas 1432) vaizduoti žmogų altoriuje buvo šventvagystė. Tačiau įdomiausia altoriaus dalis - tai jo centras: 

Įsižiūrėkime atidžiau: kodėl altoriaus centre (beje, altorius būna uždarytas didžiąją laiko dalį, taigi - tai labai dažnai matoma dalis) pavaizduotas langas, arbatinukas, rankšluostis? Iš tiesų - autorius čia nupasakoja savo pasaulio santvarkos supratimą:

1. Langas ir kolona yra vyro pusėje. Taigi, jie atvaizduoja vyrui priskirtą vaidmenį šeimoje ir visuomenėje. Kolona antikinėje literatūroje simbolizuoja tai, kas užtikrina, jog dangus neužkristų ant žemės - kitaip tariant, kad pasaulis nepaskęstų chaose. Kambario veidrodis yra didelis - tai rodo, kad vyras didžiąją savo laiko dalį turi praleisti visuomenėje. Per langą matomo vaizde dominuoja dangus - kitaip tariant, vyras turi rūpintis "aukštosiomis materijomis". 

2. Moters pusėje lieka rankšluostis, arbatinukas ir prausyklė - namų jaukumo ir švaros simboliai. Langas į išorės pasaulį - mažytis (ji mat turi rūpintis namų vidumi). Kad suprastume šito paveikslo kontroversiją, reikia prisiminti ikonų tapymo tradicijas, galiojusias iki šio paveikslo nutapymo (bent keletą atskirų pavyzdžių).
 
 
 
 
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
 
 
 
 
 

Keletas apibendrinimų:
 • Madonos nevaizduojamos patalpoje
 • Madona ir Kristus - visuomet rimti
 • Kristus nevaizduojamas kaip kūdikis - labiau kaip sumažintas suaugęs žmogus (mat vaikai viduramžiais buvo laikomi žemesniais padarais)
Visas šias taisykles pažeidžia Leonardo Madona Benua:

Čia nuostabiai atvaizduotas motinos ir vaiko ryšys:
 • Motina duoda kūdikiui gėlės žiedelį - grožio ir pasaulio simbolį. 
 • Kita ranka Motina laiko kadagio žiedelį kūdikiui už nugaros taip, tarsi mėgintų jį patraukti nuo kūdikio - mėgina jį apsaugoti nuo pasaulio žiaurumų.
 • Motina šypsosi žiūrėdama į kūdikį, jai gera. O kūdikiui tuo tarpu visiškai nerūpi motinos emocijos, jam daug įdomesnis yra kryželis - motinos papuošalas. 
 • Pro langą matosi tiktai dangus - čia aliuzija į situacijos šventumą.
Primavera (Pavasario alegorija) - Sandro Botticelli (1445-1510)

Šis paveikslas buvo užsakytas kaip dovana užsakovo sutuoktinei vestuvių proga. Jame užkoduotos mitinės figūros ir legendos, kuriomis perduodamos svarbios žinutės paveikslo gavėjui. 


Pasigilinkime į keletą iš jų:
 • Veiksmas vyksta apelsinų giraitėje. Apelsinus tais laikais buvo labai sunku auginti - savo rūmuose apelsinus galėjo laikyti tiktai labai galingi oligarchai. Taigi - veiksmas vyksta Medičių soduose.
 • Prie mirtos medžio stovi Venera, o mirtos šakos sudėliotos kaip dangaus skliautas, taigi, Venera yra pasaulio centre. 
 • Venera laukiasi. Čia, beje, galime padaryti ekskursą ir atkreipti dėmesį, kad šiuolaikinėje visuomenėje nėščios moterys vaizduojamos retai, nes rinkai reikia "lėlyčių".  
 • Virš Veneros skrenda kupidonas. Jis užrištomis akimis taiko į merginas, kurios yra trys gracijos – baltos nekaltos mergelės.
 • Dešinėje pučia vėjas Zefyras. Šis vėjas įsimylėjo Nimfą Chloridę (šalia jo), bet jai jis buvo negražus. Bet Zefyras pažadėjo jai, kad jei už jo ištekės, tai bus amžinai jauna ir amžinai žydės. Nimfa sutiko, ir jai iš burnos pradėjo kristi gėlės, ji pastojo, ir jos grožis atsiskleidė brandumu (persikūnijusi stovi šalia).
 • O štai Lorenzo Medičis (kairėje) pavaizduotas kaip Merkurijus (dievas, globojantis prekybą, keliones) – jis gainioja debesėlius nuo apelsinų giraitės – rūpinasi, kad viskas būtų gerai, ją globoja.
 • Beje, pievoje po jų kojomis yra atvaizduota 500 rūšių skirtingų gėlių - realiai egzistavusių. Tai - tarsi gėlių enciklopedija.
Veneros gimimas (Sandro Botticelli, 1445-1510)

Kaip ir Primavera, šis paveikslas buvo užsakytas Medici šeimai (Florencijos oligarchai, valdę ją XV-XVI a.). Paveikslas atvaizduoja kulminacinį mito momentą:

Gaja (žemė) buvo nuolatos prievartaujama Urano (dangaus). Jis su ja darė, ką norėjo, ir tada, kada norėjo. Kitaip tariant, Uranas buvo gyvulys, ir mylėjo Gają gyvuliška meile. Gaja paprašė savo sūnaus Chrono (laikas) pagalbos. Chronas nugalėjo Ūraną, nupjovė jo sėklides, ir išmetė jas į jūrą. Jūra buvo apvaisinta, ir pagimdė Venerą - kuri yra nepaprastai graži, patraukli, ir harmoninga, nežadinanti agresijos. Kitaip tariant, tikra, graži meilė gali gimti tik tada, kai iškastruojamas/nugalimas gyvuliškas instinktas. 


Kairėje esantis vėjas Zefyras yra apsikabinęs su Aura (tai toks dvelksmas, kurį vos vos jauti - kai, pavyzdžiui, esi pajūryje ir vėjas tarsi nepučia, bet vis tiek šiek tiek srovena). Dešinėje Venerą pasitinka deivė Hora - metų laikų deivė. Ji dengia Venerą apsiaustu, kuris išsiuvinėtas margaritomis (mat toks buvo užsakovo dukters, kuriai skirtas paveikslas, vardas). 

Apibendrinimas

Aukščiau parodytus paveikslus mes čia aptarėme labai glaustai. Tačiau apie kiekvieną iš jų turbūt yra parašyta bent po keletą knygų interpretacijų. Tam, kad juos perskaitytų, žmogus privalėjo žinoti didžiulį konteksto kiekį. Todėl realistinio vaizdavimo menas, jei yra tikras menas, yra lygiai toks pat gilus kaip ir abstraktusis. 

Comments