Džiazas: Menestrelių šou

Vienas iš reiškinių, lėmusių juodųjų kultūros - ir kartu džiazo - išpopuliarėjimą buvo vadinamas "Menestrelių šou" (angl. Minstrel show). 

Šių šou tradicija prasidėjo nuo to, kad baltieji humoristiniuose spektakliuose kartais vaidindavo juoduosius - demonstruodavo jų kvailumą (iškraipytą anglų kalbą, eiseną, šokius). 


Tačiau apie XIX a. vidurį šou tapo tokie populiarūs, kad susiformavo atskiros trupės, kurios tiktai tuo ir užsiėmė. 
Pirmoji tokia kompanija buvo Virginia Minstrels. Čia plakate atvaizduoti pagrindiniai instrumentai, kuriais grojama:
Tamburinas, fidelis, bandža, kaulai
Ilgainiui idėja pradėjo populiarėti, ir ją ėmė kopijuoti daugelis kompanijų - žemiau pateiktas Boston Minstrels" plakatas, instrumeintų čia jau daug daugiau.

Beje, menestreliai vaizduojamus juodukus vadindavo "Etiopais", nors nieko bendro su Etiopija jie neturėjo. 
Ilgainiui trupės pradėjo surinkti didelius skaičius žiūrovų, o pačios - labai išaugo. Susiformavo teatrinė kultūra, panašiai kaip XVIII-XIX a. Europoje išpopuliarėjusi opera buffa (žr. daugiau paskaitoje apie Operą). 

Na, o reiškiniui populiarėjant, surenkant vis daugiau pinigų, į trupes pradėjo jungtis ir juodukai - juk kas geriau suvaidins juodąjį, negu jis pats:

MINSTREL SHOW

Menetrelių šou turėjo du pagrindinius herojus:

Jim Crow:
Pabėgęs vergas - apskuręs, nevalyvas, gyvenantis kaime

Zip Coon:
Laisvas juodaodis - dendis, išsipustęs, gyvenantis mieste. Bando atrodyti kaip baltasis, bet vos išsižioja - iškart aišku, kas jis toks

Abu šie veikėjai ilgisi ankstesnių laikų, kol dar buvo vergija - neva, tada jiems buvo geriau, nes jiems - kvaileliams - būdavo aiškiai pasakoma, ką turi daryti. Kita vertus, dažnai šių "kvailelių" lūpimis prabildavo tiesa - jie kartais galėdavo ant scenos iškelti revoliucines idėjas (pavyzdžiui, dėl moterų teisių). Kaip juokdariams, jiems tai buvo atleistina. Vėlgi, ši tradicija ateina iš labai seniai - viduramžiais dvaro juokdarys buvo vienintelis, kuris galėdavo įkas pasakyti teisybę karaliui.

Teatrinė Menestrelių šou forma išliko populiari iki I pasaulinio karo, vėliau pradėjo nykti, tačiau jos tradiciją perėmė kinas ir animacija. Peliukas Mikis - tai Menestrelio šou veikėjas:
  • Išdidinti batai
  • Visas juodas, tačiau iš veido matyti, kad baltasis
  • Baltos pirštinės - dažnai naudojamas menestrelių šou atributas
Menestrelių šou bandžos atlikėjas:
 Peliukas Mikis:Menestrelių šou kine yra ypač aktualus lietuviams. Čia daugybę vaidmenų suvaidino žydų tautybės vaikinas iš Seredžiaus (netoli Kauno) - Al Jolson (1886-1950, tikras vardas Asa Yoelson). Savo laiku Al Jolson buvo viena iš ryškiausių Holivudo žvaigždžių, populiarumu nusileidęs tiktai Frenkui Sinatrai:

Ištrauka iš 1939 m. filmas "Swanee River" - vieno iš paskutinių Al Jolson filmų:

Na, o žemiau keletas kitų pavyzdžių, kaip menestrelių šou tyčiodavosi iš juodukų savybių. Tai - filmai, tačiau panašiai turbūt atrodydavo ir teatruose:

Humoristinis dialogas: "Yes, Mr. Bones". Atkreipkite dėmesį, kokia poza sėdi baltasis (dialogo pabaigoje, šokio metu) - visiškai aišku, kas čia "šeimininkas".

Šokis grojant kaulais - 1 pavyzdys:

Šokis grojant kaulais - 2 pavyzdys:

Beje, kaulai - tai vienas seniausių instrumentų žmonijos istorijoje, ir juodiesiems nepriklauso "monopolinės" teisės į juos. Žemiau parodyta, kaip atliekama Airių tradicinė muzika su kaulais:

O pabaigai - šiuolaikiškas pavyzdys. Su menestrelių šou jis tarsi neturi nieko bendro, tačiau galima įžvelgti įdomių paralelių:
  • Čia juodieji yra nusidažę veidus baltai, ne atvirkščiai
  • Atliekama ant scenos, tačiau ta scena - bažnyčioje
Comments