Džiazas: Sun Ra

Sun Ra (gimęs turėjo vardą Herman Poole Blount, kurį teisiškai pakeitė į Le Sony'r Ra), 1914 – 1993. Įrašė virš 100 LP.

Pianistas-klavišininkas, orkestro vadovas (vadovavo orkestrui “The Arkestra”). Vienas pirmųjų pradėjo groti sintezatoriais. Vienas iš pradininkų orkestrinio Free Jazz. Jungė įvairiausių džiazo stilių muziką, bet labiausiai žinomas kaip radikalaus orkestrinio free atstovas. 

Kontroversiška, skirtingai vertinama asmenybė. Pats teigė, kad yra angelas iš Saturno – 22-ejų patyręs regėjimą ir visą laiką jautęs išskirtinį santykį su Kosmine Jėga. Todėl pasikeitė vardą į Sun Ra (egiptiečių Saulės dievas). Kai Filadelfijoje audros metu šalia studijos žaibas trenkė į medį Sun Ra tai interpretavo kaip dangaus ženklą ir rekomendavo orkestro būgnininkui iš pažeisto medžio kamieno pasidaryti „kosminį“ būgną. Tuo būgnu buvo grojama visuose „The Arkestra“ pasirodymuose.

1942 m. buvo šaukiamas į kariuomenę, bet tarnauti atsisakė. Buvo teisiamas. Teisme pareiškė, kad jei taps kareiviu, būtinai nušaus pirmąjį pasitaikiusį aukšto rango karininką. Kalėjimo psichiatrai prievolininką apibūdino kaip gerai išsilavinusį, intelektualų afroamerikietį, seksualiai ištvirkusį, su psichopatiniais požymiais. Naktimis kalėjime jam buvo leista groti pianinu. 1943 m. dėl sveikatos būklės iš kalėjimo buvo paleistas. 

Sun Ra biografija nelabai aiški, nes ją sąmoningai pats klastojo, kurdamas apie save mitus. 

Gimė Birmingham (Alabama). Nuo vaikystės mokėsi groti fortepijonu. Paauglystėje pradėjo groti įvairiose grupėse, kartais ir kaip solistas. 1943 m. paleistas iš kalėjimo gimtajame mieste subūrė orkestrėlį. 1945 m. išvyko į Čikagą. Ten grojo striptizo klubuose, įrašė pirmuosius įrašus. Nuo 1950 m. tapo aktyvių afroamerikiečių išsilaisvinimo dalyviu. 1952 m. įkūrė savo legendinį orkestra „The Arkestra“ ir pakeitė savo vardą į Sun Ra. 1961 m. persikėlė į Niujorką, kur ir prasidėjo Free Jazz periodas. 

Vadovaudamas orkestrui Sun Ra vienas pirmųjų pradėjo naudoti sutartinius gestus – būdas žinomas nuo Egipto laikų cheironomijos (gr. cheironomia — pantomimos menas) pavadinimu.

Tokiu būdu jis vadovaudavo muzikantams, iš anksto susitarus, ką jie turi daryti parodžius vieną ar kitą ženklą. Vėlgi, tai nėra naujas išradimas, afroamerikiečiai tokius metodus naudojo savo apeigose, kur bažnyčios chorą kunigas valdydavo naudodamas gestus (apie tai mokėmės aptardami afroamerikiečių religines apeigas).


Dažnai Sun Ra orkestro pasirodymai panašėjo į transines apeigas, nevengiant visiško chaoso. Kokafoniją Sun Ra interpretavo kaip mistinį kosminį triukšmą – „cosmic jazz“ (pavyzdžiui, kompozicija „Astro Black“). „Kosminiam triukšmui“ sustiprinti pradėjo naudoti instrumentų rinkoje tik pasirodžiusius sintezatorius. 

Astro Black


Čia yra video įrašas, kur Sun Ra atlieka improvizaciją - performansą elektriniu sintezatoriumi:

YouTube Video


Sun Ra ir jo orkestro pasirodymams didelės įtakos turėjo 7-to dešimtmečio viduryje stiprėjanti psichodelinės muzikos (apskritai psichodelinio meno) banga. Orkestro pasirodymai neretai virsdavo psichodeliniais performansais. Nuo 1970 m. orkestras sistemingai gastroliuodavo Europoje. Sun Ra ne kartą viešėjo savo dievinamame Egipte. 

Žemiau yra pavyzdys - iškarpa iš koncerto vakarų Berlyne:

Kaip pianisto-klavišininko, Sun Ra stipriausia pusė - Free Jazz. Sintezatorinio free pavyzdžiais galėtų būti: „Journey Through The Outer Darkness“, „Discipline“.

8-me deš. Sun Ra padarė didelę įtaką formuojantis punk rock muzikai. 

1971 m. Berklio universitete (Kalifornija) jis pradėjo skaityti paskaitas "The Black Man In the Cosmos". 

Ar tikrai Sun Ra buvo toks radikalus? Grupė "The Who" - pirmosios roko operos autoriai - išgarsėjo dėl labai panašaus savo elgesio ant scenos (daužomų kolonėlių, gitarų, keisto elgesio). Legenda sako, kad pirmą kartą jų būgnininkas numetė būgną netyčia - tiesiog suplyšo oda, ir reikėjo jo atsikratyti koncerto metu. Publikos reakcija buvo tokia audringa, kad vėliau jie pradėjo tai daryti tyčia:1987 m. įrašė koncertinį duetą su legendiniu avangardistu John Cage - „John Cage Meets Sun Ra“. 


Apie Sun Ra ir jo orkestrą buvo susukti keli filmai: „Space Is the Place” (1974); “Sun Ra: A Joyful Noise” (1980); “Sun Ra – Brother from Another Planet” (2005); “Points on a Space Age" (2009).

Apibendrinant, Sun Ra kūrybą ir veiklą sąlyginai galima skirstyti į 3 periodus:
  • iki 1961 (Čikagos periodas). „Tvarkingas“ stilius; kai kurias kompozicijas drąsiai galima priskirti „third stream“ krypčiai.
  • 1961-1968 (Niujorko) eksperimentinis, transinis, psichodelinis free.
  • Nuo 1968 - Filadelfijos periodas. Laipsniškas traukimasis nuo radikalių išraiškos priemonių, bet vistik neatsisakant eksperimentuoti.
Muzikos pavyzdžiai

1961, The Futuristic Sounds Of  Sun Ra.
Šie pavyzdžiai iliustruoja I-ojo Sun Ra periodo muziką. Jų paklausius galima susidaryti įspūdį, kaip greitai ir kaip radikaliai 7-ame dešimtmetyje keitėsi Sun Ra kūryba. 
Pateiktos 3 kompozicijos. Nors muzika kai kur polifaktūriška (girdisi keli savarankiški, ne visada ritmiškai ir dermiškai sutampantys balsai), tačiau jos pagrindas – aiškus ritmas. Kompozicijos trumpos. 

1966, The Magic City. 
Pavyzdžiuose pateikta pirmosios kompozicijos „The Magic City“ 12 min. ištrauka (visa kompozicija trunka apie 30 min.). Ši ištrauka pateikta todėl, kad joje yra įvairių Sun Ra II-ajam periodui būdingų Free Jazz išraiškos priemonių (pradedant sonoristiniais, tembriniais efektais, baigiant sudėtingomis poli-struktūromis).

1973, Concert For The Comet Kohoutek (išleista tik 1993). 
Muzika, geriausiai iliustruojanti Sun Ra „kosminį“ stilių, kuriuo jis labiausiai ir garsėjo:
  • „Astro Black“. Vokalistės tekstas nusako LP koncepciją – „juodųjų“ rasės kosminė misija.
  • „Discipline“ (ištr.).Elektroninio „cosmic“ stiliaus pavyzdys.
  • „Journey Through The Outer Darkness“. Pirmoje dalyje elektroninis chaosas, antrojoje – saksofono „perpūtimai“.
  • „15 Otherness Blue“. Sintezatoriaus sonoristinės įžangos fone vokalistė kviečia „kelionėn į kitą pasaulį“, o po to seka orkestrinis transinis chaosas.
  • „Unknown Kohoutek“ (istr.). Religinis apeiginis transas. 

Piano
Pateikti 2 pavyzdžiai, iliustruojantys Sun Ra solinėms kompozicijoms būdingą polistilistiką. Jungiami skirtingi stiliai - nuo stride, impresionizmo iki kakofonijos Cecil Taylor pavyzdžiu.

Visus kūrinius galite atsidaryti čia. Žemiau - lentelė su kūriniais.

Sun Ra


Comments