Egiptas: Cheopso (Kufu) piramidėCheopsas iš tėvo Sneferu paveldėjo stiprią centralizuotą valstybę, todėl galėjo skirti didelius resursus savo kapavietės statyboms. Jo palikimas – milžiniškas nekropolis ir Didžioji piramide. Ši piramidė  - pirmasis ir vienintelis iš 7 pasaulio stebuklų, išlikęs iki mūsų dienų. 

Paties Cheopso atvaizdų beveik neišliko. Rasta vienintelė 7,5 cm. dydžio Cheopso skulptūrėlė, kuri dabar, kaip išskirtinė vertybė, saugoma Kairo muziejuje. 

Didžioji piramidė - tikrai didžiausia iš visų esančių Egipte. Jos aukštis - 146,5 m (dabar 137 m), pagrindo kraštinės ilgis –  230, 4 m.. Pagrindo plotas – mažiausiai 6 futbolo aikštės. Piramidės kampas – 51 laipsnis. 


Dėl to, kodėl buvo pasirinktas būtent toks piramidės kampas (51 laipsnis) - nesutariama. Vieni teigia, kad egiptiečiai, patys to nežinodami, atsižvelgė į gravitaciją, nes tokiu kampu natūraliai formuojasi, pvz., grūdų, smėlio, skaldos kūgiai. Kiti teigia, kad Didžiosios piramidės aukštis lygus apskritimo, į kurį įbrėžtas piramidės pagrindas, spinduliui. Šiuo atveju sureikšminama geometrija, kuri Egipto laikais tikrai buvo mistifikuojama.

Piramidė neturi viršutinio apdailos blokų sluoksnio. Seniau ji buvo „padengta“ gelsvai balkšvos spalvos gerai nugludintais kalkakmenio blokais. Po 1303 m. stipraus žemės drebėjimo šie viršutinio „kevalo“  blokai atsipalaidavo, kai kurie galbūt skilo ir nugarmėjo žemyn. Viduramžių Kairo valdovams (Kairas – 25 km. nuo Gizos) atsirado gera proga panaudoti kokybišką statybų medžiagą mečečių, dvarų, pilių statyboms. Iš 144 000 gerai nugludintų piramidės viršutinio apdailos kevalo blokų prie pamato liko vos keli, atkasti jau XX a.. Piramidės apdailos blokai, priklausomai nuo to, kurioje piramidės vietoje jie buvo, svėrė nuo 5 iki 15 tonų. 

Netekusi viršutinės apdailos, piramidė neteko ir savo viršūnės – piramidiono. Tokiu būdu, ji sumažėjo beveik 10-čia metrų.

Piramidės mūras yra ypatingas - netaisyklingi blokai yra suleisti taip, kad tarp jų neįmanoma prakišti net adatos:

Yra teorija, kad piramidė buvo statoma "nuo apačios" iškart su apdaila (ankstesnės teorijos buvo, kad pirmiausia pastatomas piramidės vidus, kuris tiktai vėliau "įvelkamas" į šlifuotą kevalą):

3800 metų piramidė buvo aukščiausias pasaulio statinys. Tik 1300 m. anglai Linkolne pastatė gotikinę katedrą, kurios smailės viršūnėje esantis kryžius siekė 160 m. (Cheopso piramidė – 146,5). Tiesa, meno istorijos vadovėliuose dažniausiai teigiama, kad piramidė buvo aukščiausias pasaulio statinys iki 1889 m., kai Eifelis pastatė savo 300 m. aukščio bokštą.


Piramidės mastelį demonstruoja ši filmo ištrauka:

Kita paslaptis - kaip buvo išgautas toks lygus pamatas. Pamato nelygumas buvo viena iš problemų, kodėl Sneferu "lenktoji" piramidė yra "lenkta":

Statant Didžiąją piramidę buvo sunaudota apie 2 300 000 akmens blokų. Mažiausi blokai svėrė  2 tonas, pagrindo – 15 t.. 
Masyviausi – laidojimo kameros granito blokai -  svėrė nuo 25 iki 80 tonų. 
Iš Asvano akmens skaldyklų, esančių 800 km. į pietus nuo Al Gizos. buvo atplukdyta  8000 t. granito, Granitas buvo gabenamas iš Asvano, o smiltainio ir kalkakmenio blokus kalė čia pat - karjeruose šalia piramidės.
Granitas buvo plukdomas potvynių metu. Nuo Nilo iki skaldyklų ir nuo Nilo iki terasų, vedančių link piramidės, buvo iškasti vandens kanalai – didysis kanalas ir nuo jo į reikiamas statybų vietas nukreiptos mažesnės vandens arterijos.   

Preliminariai paskaičiuota, kad Cheopso piramidė sveria apie 5 900 000 tonų. Tiek svertų 17-ka Empyre State Building pastatų kartu sudėjus!!! 
Herodotas, pamatęs šį gigantišką statinį, negalėjo suprasti, iš kur Cheopsas sukaupė tiek resursų, todėl šį faraoną įsivaizdavo kaip despotą, vertusį savo dukras dirbti prostitutėmis, kad ir jos prisidėtų prie pajamų, reikalingų kapavietės statyboms finansuoti.


Išskirtinė, lyginant su kitomis dviem Gizos piramidėmis, Didžiosios piramidės detalė – „įlenktos“ plokštumos. 2 kartus per metus, pavasario ir rudens lygiadienais, saulei leidžiantis viena piramidės plokštuma keliolikai sekundžių šešėliu nuo viršūnės iki pagrindo padalinama pusiau; pusė plokštumos būna apšviesta, pusė – šešėlyje.  Šis fenomenas pastebėtas atsitiktinai 1934 m. temstant fotografuojant piramidę iš lėktuvo. Po to, padarius nuotraukas iš viršaus, įsitikinta, kad piramidės pagrindo kraštinės per patį vidurį šiek tiek „įlenktos“ vidun. 
Pastatyti tokios formos 8-nių plokštumų piramidę, žiūrint iš inžinerinės konstrukcinės pusės, ypatingai sudėtinga. Todėl yra mokslininkų teigiančių, kad su išoriniu kevalu piramidė buvo lygių plokštumų, o įlinkimas pagrinde ir plokštumoje yra „atsitiktinis“. Savo teoriją jie grindžia tuo, kad Cheopso papėdėje esantys keli apdailos blokai padėti tiesiai, o ne kampu. Šios teorijos priešininkai teigia, kad šie blokai yra ne savo pirminėje vietoje. Be to, nuotraukose iš viešaus matyti, kad ir kitos Didžiosios piramidės plokštumos yra įlenktos. 

Piramidės plokštumų klausimą komentuoja šita iškarpa iš filmo:

Piramidė pastatyta taip, kad jos kampai preciziškai tiksliai orientuoti į keturias pasaulio puses. Kaip egiptiečiai, neturėdami kompaso, tiksliai nustatė koordinates, nesutariama. Viena teorija teigia, kad jie buvo puikūs astronomai ir piramidės padėtį nustatė pagal žvaigždes. Kita teorija teigia, kad jie pasinaudojo kur kas paprastesniu metodu – šešėliais, kurie keičiasi saulei keliaujant dangumi iš rytų į vakarus.

Šalia piramidės esančios "satelitinės" mažesnės piramidės yra pastatytos taip, kad veiktų kaip kalendoriaus žymos:

Nuo Nilo kranto iki piramidės driekėsi apie 700 m. tunelis, kurio abiejuose galuose buvo šventyklos (maždaug pusės Vilniaus katedros didumo):


Laidojimo kameros

Cheopso piramidė turi net 3 laidojimo kameras. Viena  iškirsta po piramide, kitos 2 yra pačioje piramidėje. Piramidėje esančios kameros sąlyginai vadinamos „Karaliaus“ (King‘s) ir „Karalienės“ (Queen‘s). Taip jas viduramžiais pavadino arabai, nors nėra jokių duomenų, kad taip vadinamoje „Karalienės“ kameroje būtų palaidota faraono žmona. Iš 3-jų kamerų tik „Karaliaus“ kamera baigta įrengti; kitos dvi – neužbaigtos.

Į visas 3 kameras galima patekti vieninteliu slaptu įėjimu šiaurinėje piramidės pusėje, kuris yra 17 m. aukštyje. Dabartinis įėjimas, taip vadinamas „vagių įėjimas“, pramuštas taranu 820 m., kai šalį valdė kalifas al-Ma'mun. Šiuo įėjimu į piramidę įleidžiami ir turistai.


 Į centrinę „Karaliaus“ kamerą, kur stovėjo marmurinis Cheopso sarkofagas, veda siauras, bet aukštas praėjimas – Didžioji galerija (Grand Gallery). Galerijos aukštis - 8,6 m., plotis – 2 m., ilgis - 46,7 m. Kad išlaikytų kelių šimtų tūkstančių tonų spaudimą, galerija, žiūrint iš apačios  į viršų, siaurėja. Galerijos skliautą sudaro 7 pakopos. Kiekvienos pakopos lygyje dideli granito blokai pastumti po beveik 8 cm. į vidų. Siaurėjimo kampas – 60 laipsnių. Tokiu būdu pačiame viršuje,  2-iejų m. pločio galerija susiaurėja iki 1 metro.

Didžioji galerija veda į „Karaliaus kambarį“. Įėjimas į kambarį buvo užstumtas 3-imis masyviais blokais.

Trumpa iliustracija apie blokavimo sistemą:

Gali būti, kad didžioji galerija savo formą įgavo ne dėl sakralinės paskirties, o dėl techninių poreikių - gal tai buvo konstrukcijos technologijos dalis:

Karaliaus kambarys“ (King‘s chamber) pastatytas iš didelių granito blokų. „Kambario aukštis - 6, plotis – 5, ilgis -  10,5 metrai. 
Skliauto konstrukcija dar sudėtingesnė nei Didžiosios galerijos. 6 pakopų perdangą sudaro 5 vienas nuo kito atskirti horizontalūs blokai, o virš jų, panašiai kaip frontone, kampu sustumtos dvi po 80 tonų sveriančios granito plokštės. 

Nuo „Karaliaus“ ir „Karalienės“  kamerų pietų ir šiaurės kryptimi kyla po tunelį. Dėl jų paskirties nesutariama. Viena teorija teigia, kad tuneliai nukreipti į egiptiečiams svarbius naktinio dangaus kūnus. Kita, kad šiomis šachtomis faraono siela, reikalui esant, turėjusi palikti piramidę ir keliauti į Dangų. Kažkodėl tuneliai, einantys nuo „Karalienės“ kambario trumpesni ir nesiekia piramidės apdailos kevalo. 

Karališkajame kambaryje stovi didelis rausvo marmuro sarkofagas. Įdomu, kad sarkofagas didesnis, nei praėjimas į kamerą. Tai reiškia, kad čia jis buvo įkeltas dar statant piramidę. Kažkodėl vienas sarkofago kampas nuskeltas. Tai kad šioje patalpoje yra sarkofagas, dar neįrodo, kad būtent čia Cheopsas ir buvo palaidotas. Jo mumijos šiame sarkofage archeologai nerado.

Po „Karališkąja kamera“ yra mažesnė „Karalienės kamera“. Šios nebaigtos įrengti patalpos paskirtis - neaiški.

Į požeminę, taip pat nebaigtą įrengti, patalpą veda siaura ir žema šachta  (0,96 x 1,04 m) Šachtos ilgis net 115 m.. Šios patalpos (kaip „Karalienės“ kambario) paskirtis neaiški.


Piramidės statytojai

Manoma, kad piramidę projektavo ir statyboms vadovavo viziris Hemon (arba Hemiunu). Darbai užtruko iki 20 metų. Dėl statyboms pasamdytų žmonių skaičiaus nesutariama, bet skaičiuojama kad specializuotų meistrų galėjo būti apie 6000.
Be jų paprastesnį fizinį darbą dar papildomai dirbo 15 000 darbininkų. Pastarieji, kadangi darbas buvo pavojingas ir fiziškai alinantis, keisdavosi kas 3 mėnesius.


Ir meistrai, ir darbininkai gyveno darbininkų miestelyje šalia statybvietės. Jie buvo padalinti į atskirus mažesnius darinius (brigadas). Kiekviena brigada turėjo savo vidinę hierarchinę struktūrą ir pavadinimą. Valstybė statybininkus aprūpindavo įrankiais, maistu, alumi (vynu). Ir meistrai ir darbininkai gaudavo atlyginimus. 

Beje, Herodotas (ir Sovietiniai vadovėliai) teigė, kad darbininkai atlyginimo negaudavo, o tiesiog buvo išnaudojami vergai, kurie gyveno ir dirbo alinančiomis sąlygomis. Abu jie (romėnų filosofas ir marksistai-lenininstai) matyt mąstė pagal savo sugedimo laipsnį. Kadangi faraonas statė amžinybei, tai jam buvo reikalinga kokybė, kurios vergų darbu - sunkiai išgausi (ką Sovietų istorija ir irodė). 

Mumijų tyrimai rodo, kad statybose dažnai pasitaikydavo traumų (ypač dažni buvo kaulų lūžiai). Stebina, kad egiptiečiai, net lyginant su mūsų laikų medicinos lygiu, gan profesionaliai mokėjo tokias traumas gydyti. Kaulų lūžiai suaugę taip lygiai ir gerai, jog akivaizdu, kad jie kažkokiu būdu ilgesniam sugijimo periodui būdavo stabilizuojami. Tai turėjo daryti profesionalūs medikai. Vadinasi, piramidžių statytojai turėjo ir profesionalę medicininę priežiūrą. 

Comments