Minimalizmas: baigiamieji akcentai

Kaip minėta įžanginėje paskaitoje apie Minimalizmo meną, ši meno kryptis yra nepaprastai plati, todėl visų menininkų iš esmės apžvelgti neįmanoma. Todėl net ir paskyrus Minimalizmui daugiau kaip 10 paskaitų, dar liko ne vienas neapžvelgtas kūrėjas. Šiame konspekte pateikiame dar keleto svarbių kūrėjų darbus:


Šis menininkas kuria struktūromis, tačiau vietoje tapybos ar tradicinės skulptūros naudoja medžiagos juosteles. Tokiu būdu išgaunamas efektas, kad priklausomai nuo to, kokiu kampu žiūrovas žiūri į paveikslą, jam struktūra atrodo skirtingai.

Carlos Cruz Diez - struktūros


Kaip darbai atrodo iš arti galima pažiūrėti šiame filmuke (maždaug nuo 1:45 struktūros pradedamos rodyti iš arti):

Tą patį principą galima taikyti ir dekoruoti aplinkai (arba moterims...):

Carlos Cruz Diez - taikomieji


Gijs Van Vaerenbergh (g. 1983)

Jis išgarsėjęs savo 2011 m. darbu "Reading Between the Lines" - čia jis iš "sluoknelių" sudėlioja bažnyčią (nors kiek mažesnę, negu originalas, tačiau į ją galima įeiti). Bažnyčia išeina tokia pusiau permatoma, ir vėlgi, jos faktūra skiriasi priklausomai nuo stebėjimo kampo.

Panašų principą jis pritaiko ir paveikslams kurti.

Gijs Van Vaerenberg, Reading between the lines, 2011


Panašiai struktūros gali būti naudojamos ir šokiuose:

James Nizam (g. 1977)

Jis kuria chaotiškas instaliacijas iš mums įprastų daiktų - žaidžia taip pat lygsvaros ir trinties žaidimą, kaip Richard Serra su plokštėmis:

James NizamTai - gana universalus menininkas, kūrybai naudojantis įvairias išraiškos priemones:

2004 m. jis sukūrė darbą "The Cubic Structural Evolution Project", kas iš esmės yra proceso menas / hapeningas / skulptūra vienu metu. Olafur Eliasson paėmė 150 000 lego kaladėlių ir tiesiog paskleidė jas ant didelių stalų galerijoje. Tuomet pro stalus eidami galerijos lankytojai (suaugę, vaikai) galėjo dėlioti iš tų kaladėlių ką tik norėjo. Taip pat jie galėjo ir perdarinėti vienas kito darbus. Taip buvo leista tęsti tol, kol nebeliko laisvų kaladėlių. Kadangi žmonės galėjo perdarinėti vienas kito darbus, tai iš esmės susidariusios struktūros buvo tokios, kurios buvo gražios/priimtinos visiems lankytojams - taip pasireiškė savotiška "atranka", evoliucija.

Olafur Eliasson - the cubic structural evolution


Kitas įdomus Olafur darbas - tai knyga apie jo butą. Jis paėmė knygą, ir joje išpjaustė savo buto 3D modelį - kiekvienas knygos lapas buvo plonas buto skerspjūvis:
Darbai su erdve - laiptai, struktūros:

Olafur Eliasson - struktūros, erdvė


2009 m. meno projektą jo paprašė atlikti BMW (o tai jau - rimto pripažinimo ženklas). Jis BMW tiesiog "sušaldė":

Olafur Eliasson - BMW


Comments