Optinis menas: Viktor Vasarely

Vasarely Victor (1906 – 1997). Vengrų kilmės prancūzų menininkas. Vienas iš optinio (op) meno pradininkų. Jo darbas „Zebrai“ (1937) daugelio laikomas pirmuoju šiuolaikinio optinio meno pavyzdžiu. Vasarely 1955 m. išspausdino "Manifeste jaune" ("Yellow Manifesto") - tai pirmasis kinetinio meno manifestas. 1965 m. Niujorke dalyvavo garsioje parodoje „The Responsive Eye”, kuri laikoma op meno pradžia. Kartu su Bridget Riley jie buvo ryškiausios šios parodos žvaigždės.

Vasarely ne tik tapė, bet taip pat kūrė optinio meno skulptūras, freskas. 

Ankstyvoji kūryba (iki 1944)
Ieškojimų periodas. Tapė įvairios stilistikos darbus, bet kai kurie darbai pranašauja būsimą op meną. 

Paveikslas „Zebrai“ - vienas pirmųjų op menui priskiriamų pavyzdžių.  Šį motyvą Vasarely mėgo ir plėtojo visą gyvenimą.

1935-1938 Ankstyvieji


1944 – 47 m. - pokaris

Po karo  Vasarely vis dar eksperimentavo, mėgindamas pačius įvairiausius stilius (simbolizmą, kubizmą, futurizmą, ekspresionizmą, siurrealizmą). Vėliau šį periodą pavadino „neteisingų klaidžiojimų“ laikotarpis  - Les Fausses Routes (On the wrong track). 

Belle-Isle Period (1947-1958)

Gamtos formų redukavimas iki visiškos abstrakcijos. Teigiama, kad šiuos darbus išprovokavo pajūrio akmenys, kriauklės, vandens srovės. Svarbu, kad kai kuriuose šios serijos darbuose Vasarely jau panaudojo optinės iliuzijos efektus, plokščias formas paversdamas trimatėmis. 

1947-58 Belle-Isle period


Crystal-Gordes Period, 1948-58 m.

Didelę įtaką Vasarely darė Kazimir Malevich. Ieškodamas kinetinių efektų, jis plėtojo Malevitch kvadrato ir jo sukimo aplink skersinę ašį idėją. Šiuo kūrybos periodu Vasarely apsiribojo vos keliomis spalvomis: juoda, balta, pilka. 


Didžiausias šio periodo darbas – 100 kv.m. freska „Tribute to Malevich“ ir vartai Karakaso universitete (Venesuela). Puošiant universitetą dalyvavo menininkai: Jean Arp, Fernand Leger, Alejandro Otero, Pascual Navarro, Oswaldo Vigas, Mateo Manaure. Visos mozaikos, freskos – geometrinio abstrakcionizmo stiliuje. 2000 m. UNESCO universitetą (turima omeny universiteto kaimelio aplinka) paskelbė pasauliniu kultūros paveldu. 

Beje, tuo metu Lietuvoje buvo paišomas primityvus soc. realizmas.

1954, Caracas University


Black and White Period, 1950 - 65 m.

Šiuo laikotarpiu juodai-baltų darbų pagrindu kūrė grafinį optinių iliuzijų išraiškos priemonių arsenalą. Ieškojo įvairiausių būdų išgauti optinės iliuzijos efektus. Iš esmės šiuo laikotarpiu jis susikūrė savotišką "abėcėlę" optinio meno kalbai. 

1950-1965 Black-White Period


Jau nuo 1957 m. pradėjo rodytis elementai tos kūrybos, kuri vėliau Vasarely išgarsino visame pasaulyje:

1957-1961 Mixed Compositions


Planetary Folklore Period, 1960 - ?

1960 m. prasidėjo spalvotasis periodas. Juodai-baltas kompozicijas vis dažniau keitė spalvingos, kuriose 3D iliuzijai sukurti didelės reikšmės turėjo ir spalvos, jų santykiai (kontrastai). Kolorito pasirinkimui didelės įtakos turėjo Vasarely mėgiama vengrų tautodailė. 

Šiuo laikotarpiu Vasarely svajojo sukurti “universalų”, estetiškai išgrynintą stilių, tinkantį bet kuriai kultūrai. Vasarely svajojo sukurti metodą, kurio pagalba žmonės patys galėtų kurti, dėlioti, modeliuoti abstrakčias (taip pat ir - optines) kompozicijas. Tokiu būdu jis siekė demokratizuoti meną, kad jame neliktų ideologijos, o vien estetinis (ir fiziologinis, kalbant apie op iliuzijas) santykis. Vasarely supratimu menas nebeturėjo atspindėti kūrėjo vidinio pasaulio, jo asmeninio dramatiško santykio su tikrove. Menas pasiekė stadiją, kai jis turi tarnauti grožiui, estetikai, „taikai ir harmonijai“ - "art for all". Šiuo požiūriu jo idėjos atitiko Fluxus. Kaip ir daugelis 7-to deš. menininkų jis „kovojo“ su meno elitiškumu. 

Dar 1955 m. Vasarely teigė: 
„Art is on the way towards ever more reproducible, abundant and diverse forms. Tomorrow’s  art must be owned by all, otherwise it will wither [nuvys].” 

1960 m. jis rašė:
"The end of personal art for a sophisticated elite is near, we are heading straight towards a global civilization, governed by Sciences and Techniques. We must integrate visual sensibility into a correct world”. 

Būtent šie darbai tapo komerciškai sėkmingi ir atnešė dailininkui tarptautinį pripažinimą. Vasarely pradėjo dirbti rinkai. Galiausiai priėjo prie serial art principų, kuomet pagal menininko nuorodas darbus kūrė samdyti asistentai (prisiminkime minimalistą Sol Lewitt). Vasarely teigė, kad praėjo laikai, kai menininkai kūrė „iš įkvėpimo“. Jo darbai galėjo būti „konstruojami“. Vasarely nepatikdavo kai jį vadindavo tapytoju (nors jo didžioji dalis darbų – tapyba). Jam labiau patiko būti „eksperimentatoriumi“. 

Vasarely kiekvienos spalvos kiekvienam atspalviui sugalvojo skaitmeninį kodą (atrodo, kad tai padarė pirmas). Tokiu būdu jis galėjo schematiškai pavaizduoti, kokiame kvadrate, kokia kokio atspalvio figūra turi būti pavaizduota. Pagal tokias schemas darbus atlikdavo asistentai.

Čia pateiktame video matyti, kaip Vasarely koduodavo savo paveikslus, kuriuos vėliau konstruodavo jo žmonės:

Vasarely darbai darė įtaką 7-to deš. rūbų, aksesuarų, interjero madai.

Čia Victor Vasarely trumpai aiškina savo idėja apie "spalvų abėvėlę" ir naudojamą sistemą. Idėja nėra nauja - tokius pamatinius spalvų ir formų principus mėgino atrasti dar neo impresionistai (pvz., Georges Seurat). 

O čia - tų darbų pavyzdžiai.

1960- Planetary Folklore ‎(spalvos)‎


Hexagon Period, 1964-76 m.

Spalvoti optinės iliuzijos darbai su kvadratais ir stačiakampiais. Čia priskirtini ir darbai iš serijos „Gestalt“, kur vaizdai gali būti suvokiami įvairiai. 

1964-1976 Hexagon Period


Expansive-Regressive Structures, 1968 - ??

Išsipučiančios sferos, kubai ir t.t. 

Rutuliai:

Rutuliai


Kubai:

Kubai


1982 kosminė stotis “Saliut 7” nuskraidino į kosmosą 154 Vasarely grafikos darbus, kurie vėliau buvo parduoti  UNESCO fondui paremti.


Šiuo metu veikia 3 Vasarely muziejai (buvo 4, bet Pietų Prancūzijos Gordes miestelyje 1996 m. muziejų uždarė):
  • Museum Fondation Vasarely in Aix-en-Provence – Prancūzijoje. 
  • Nuo 1976 m. Vasarely darbų muziejus veikia gimtajame Pécs mieste Vengrijoje. 
  • 1987 m. vengrai atidarė dar vieną Vasareli muziejų. Šį kartą Budapešte. 
Čia - keletas nuotraukų iš muziejaus Aix-en-Provence.

1976 - Fondation Vasarely, Aix-en-Provence
Comments