Performansai 2: Chris Burden


hris Burden (g. 1946) - Inžinieriaus ir biologės sūnus, studijavęs vizualinius menus, fiziką ir architektūrą, yra garsus trijų tipų kūriniais – „savęs pažinimo“, „vartotojiškos visuomenės kritikos“, ir „inžineriniais stebuklais“.Savęs pažinimas:


Būtent nuo šios srities jis pradėjo, mat jaunystėje dar buvo sveikas ir stiprus, todėl galėjau sau leisti tokius išbandymus:

1971 Pirmasis performansas


Chris Burden tiesiog penkias dienas praleido užsidaręs spintelėje universitete. Tai buvo tipinis „savęs pažinimo“ bandymas. Kas yra žmogus? Kaip keičiasi žmogus, kai pasiekia fizines savo ribas? Beje, kinai praktikavo tokį kankinimo būdą – jie uždarydavo žmogų į 1 kubinį metrą. Iš pradžių tarsi ir nieko baisaus, tačiau ilgainiui žmogui pradeda viską skaudėti taip sėdint susirietus be galimybės išsitiesti. 
 1971 antrasis performansas (220, F-space)

Patalpoje, kurios grindys visos pilnai apsemtos vandeniu, jis pastatė kopėčias, o į vandenį paleido 220V elektros srovę. Su dviem draugais jis turėjo stovėti ant kopėčių visą naktį. Baigėsi tuo, kad jo žmona neatlaikė, ir viską išjungė. 

1971 Shoot


Jo draugas su šautuvu šovė jam į ranką. Esmė ta, kad kai tave pašauna netikėtai, tai nėra taip baisu. Bet kai tu stovi, į tave taikosi, ir reikia sulaukti kol šaus (ir tu žinai, kad šaus), tai yra labai baisus jausmas. Bet po šito „pasirodymo“ jį išvežė į psichiatrinę, kur beje jis įrodė, kad buvo sveikas.

1971 Prelude to 220


Galerijoje šalia dviejų talpų su vandeniu, į kurį yra įleisti 220V elektrodai, jis gulėjo prirakintas prie grindų su varine juosta ant kaklo. Žiūrovai galėjo tas talpas pajudinti ir išlieti vandenį. Tada performansas būtų virtęs į hapeningą... 


1972 Bed piece22 dienas jis miegojo galerijoje, pasistatęs sudedamą lovą. 


1974 White light white heat


galerijos kambaryje jam buvo padarytas „užkaboris“, kur jis gulėjo taip, kad lankytojai niekaip negalėjo patikrinti, ar jis ten yra. Chris teigimu, tai buvo tarsi būti Dievu – galėjai girdėti, kaip žmonės tarpusavyje diskutuodavo – ar yra jis ten, ar nėra. 
 
1973 Mexico


Pasiėmė nedidelę talpą vandens ir išplaukė į vandenyną su baidare. Ten rašė dienoraštį, savo mintis. Primena automatizmo bandymus XX a. pradžioje – kai menininkai įvairiais būdais mėgindavo „išjungti“ savo sąmonę. 

1975 Doomed

Chris gulėjo pridengtas stiklo gabalu, o šalia stovėjo laikrodis. Niekas nežinojo, kas bus toliau. Į performansą iš pradžių susirinko 400 žmonių, bet po 4 valandų (o jis tik gulėjo ten nejudėdamas), liko tiktai 40 lankytojų. Galiausiai, vakare galeriją uždarė, tačiau jis vis dar gulėjo, iki pat atidarymo ryte. Iš viso Chris pragulėjo apie 40 valandų, bet galiausiai žmonės (turbūt ištikimi žiūrovai) išsiaiškino, kad žmogus iš esmės negali išlaikyti ilgiau kaip 48 valandas be vandens. Tada jie susirūpino, ir atnešė jam atsigerti. Vos tik pasiūlė vandenį Chris, jis atsistojo, paėmė kūjį, sudaužė stiklą ir laikrodį, ir perskaitė tekstą – „šis performansas turėjo trukti tol, kol jo kas nors nenutrauks“.Vartotojiškos visuomenės kritika


To meto menininkai smarkiai nekentė vartotojiškumo, o jos simboliu dažniausiai laikė televiziją – opiumą liaudžiai ir smegenų plovimo citadelę. Beje, tai yra labai gražiai nusakyta filmo Network (1976) scenoje:


1972 TV highjack


Chris nuėjo į televiziją filmuotis, bet tik su sąlyga, kad leis ateiti draugams. Interviu metu Chris Burden pašoko, ir prispaudęs žurnalistei peilį prie gerklės grąsino, kad priversiąs ją daryti įvairius nepadorius dalykus, bei neleido išjungti kamerų. Šou buvo transliuojamas gyvai. 

1973 Through night softly


Chris išpirko reklamos laiką, ir jo metu rodydavo savo reklamą, kuri buvo labai paprasta: jis surištomis rankomis jis šliaužia per stiklo duženas. 

1974 Trans-fixednusikryžiavo ant Volkswagen Beatle – vartotojiškos kultūros ir popso simbolio. 

1974 Velvet water


žmonės susodinti patalpoje stebi per televizorių, kaip Chris Burden kitoje patalpoje renkasi vandenį į plaučius (įkvėpdamas vandenį). Greitai Crhis apalpo ir buvo išvežtas į ligoninę. Performansu jis norėjo parodyti, kaip televizija dehumanizuoja žmogaus kančias, nes tai, kas būtų baisu stebėti gyvai, virsta tiesiog šou, jei žiūrima per televiziją. 

1974 Kunst Kick


Norėdamas pademonstruoti per TV rodomų kovos scenų absurdiškumą, paprašė draugo, kad jį nuo didelio pastato laiptinės nuspardytų kojomis iki apačios. 
 
1975 Promo


Vėlgi, išpirktoje reklamoje, Chris tiesiog rodė pavardes „Leonardo da Vinci, Michelangelo, Pablo Picasso, Rembrandt, Chris Budden“. Jo idėja yra ta, kad per televiziją galima bet ką paversti „genijumi“, svarbu tik kad galėtum prisišlieti prie pripažintų autoritetų.

Žemiau pateikta jo paties padaryta TV reklamų suvestinė, su trumpais Chris Burden komentarais:Meno pažinimas:1973 Fire Roll


Per parodos atidarymą jis nusiėmė kelnes, įmirkė jas į degų skystį, ir tada jas užsimovęs padegė. Užgesino jas savo kūnu. Taip buvo pateiktas protestas prieš meno dirbtinumą. 
 
1979 Honest Labour


Vankuverio mokykla paprašė jo perskaityti paskaitų ciklą apie meną. Chris sutiko, paprašė kastuvo ir karučio. Tuomet 4 dienas studentams stebint kasė griovį. Tai – ir yra menas. Apie jį ne paskaitas klausyti reikia, o daryti. Sunkiai, kantriai, ir nuoširdžiai. 
 
1986 Exposing foundation


Galerijoje buvo iškasta pakankamai gili duobė, kad matytųsi galerijos pastato pamatų konstrukcijos.Techniniai:


Kaip inžinierius, Chris Burden kūrė „skulptūras“, kuriuose būdavo daug techninių / inžinerinių elementų:

1975 Automobilis B-car


Chris Burden sukonstravo automobilį, kuris 100 km suvartoja 2,5 l degalų. Aišku, automobilis mažiukas ir nelabai patogus, tačiau tai buvo simbolinis pasipriešinimas išpampusiems tuometiniams benzino rijikams. Beje, jis galėjo įsibėgėti iki 160 km/h. 
 
1979 The Big Wheel


Motociklu įsukamas 3 t sveriantis XIX a. malūno ratas. Parodoma, kaip naujoji industrija nugali senąją, kiek kartų ji yra galingesnė už tai, kas buvo prieš 100 metų. 
 
1983 The Speed of Light Machine


Chris Burden sukonstravo tikslią Morisono-Morlio įrengimo, kuriuo matuotas šviesos greitis, kopiją. Tai labai simboliška – šviesos greičio išmatavimas leido Enšteinui suformuluoti mintis apie reliatyvumo teoriją. 
 
1984 Beam Drop


Tai – Chris Burden bandymas pavaizduoti atsitiktinumą – visos plieninės perdangos yra sumestos atsitiktinai. Skulptūros yra kelios, bet visos yra padarytos kur nors viduryje žalumos, simbolizuojant industrijos ir gamtos priešpriešą.
Kaip skulptūra padaroma yra pavaizduota 
filmuke: 
 
1985 Samson


Galerijoje sukonstruotas aparatas, kuris praeinant žmogui prasiskečia po 1 mm. Galiausiai, jei praeina pakankamai daug žmonių, jis sulaužo sieną. Žmonėms paaiškinama prieš einant, kokios yra to pasekmės. Simboliška – kiekvienas žmogus atskirai juk nieko nereiškia, tiktai 1 mm. Bet jei pakankamai daug praeis – siena lūš. 
 
1996 Flying steamroller


Panaudojant svertą, galima su plentvoliu pakilti į orą. 
 
1999 When Robots Rule

Sukonstruotas konvejeris, kuris iš plastmasės, kartono ir popieriaus sukonstruoja lėktuvėlis, kuris išskrenda. Žmonės, ypač vaikai, ploja ir džiaugiasi tai pamatę, bet klausimas turi būti „Kas tuoj valdys pasaulį“? 

 
    
 
2005 Ghost ship

Chris sukonstravo laivą, kuris pats plaukė 5 paras be jokio žmogaus. Jame buvo GPS, kuris rodė kelią, o burės buvo reguliuojamos kompiuterio. 
 
2011 Metropolis II 

4 metus kurtas šiuolaikinio miesto projektas. Kaip jis veikia (o veikti gali apie 50 metų) yra pavaizduota filmuke. Galėtum žiūrėti ir žiūrėti... Bet tavęs tenai nebereikia. Pats pavadinimas - Metropolis - yra aliuzija į klasikinį vokiečių filmą „Metropolis“, kuriame nagrinėjama žmogaus vieta industrijos mašinoje. Čia - filmuota medžiaga:
 
2013 Porsche with Meteorite


Čia Porsche automobilis yra pakabintas, ir atsveriamas meteorito gabalo. Supriešinamas šiuolaikinio pasaulio „fetišinis“ madingas gero gyvenimo atributas, su milijardų metų senumo kosminiu kūnu. 
 
2013 Three Arch Dry Stack Bridge


Tiltas pastatytas be jokios surišamosios medžiagos, taip, kaip statydavo senovėje. Beje, tą tiltą galima judinti, ir jis nesubyra. Mintis yra ta, kad, kaip teigė fluxus, bet kas gali būti menas, ir šita struktūra yra tokia pat įspūdinga kaip ir Betoveno simfonijos struktūra.

Be šių pagrindinių temų, Chris Burden atidavė duoklę ir „lyriniams nukrypimams“.


Politinės instaliacijos:


1979 The Reason for the Neutron Bomb

Tarybų sąjunga tuo metu turėjo 50 tūkst. tankų. Kad žmonės įsivaizduotų, kas yra toks tankų kiekis, jis paėmė monetą, degtuką raudonu galu...... ir išdėliojo juos erdvėje. Užimamas tikrai įspūdingas plotas, ypač kai suvoki, kad kiekvienas taškas yra „žudymo mašina“. Taigi, turėti neutroninę bombą juk yra daug patogiau ir paprasčiau. 

1981 Tale of Two Cities


Didžiulė „modeliukų“ instaliacija, kurioje yra padaryti du miestai, atskirti kariuomenėmis. Masteliai tokie smulkūs ir detalių taip daug, kad turi žiūrėti per žiūronus, kad suprastum, kas ten vyksta. 
 1987 All the Submarines of USA


Čia pavaizduota, kiek JAV pagamino povandeninių laivų nuo 1890 metų (625). 
 
1993 LAPD Uniforms


Los Andželo karininkų uniformos, išdėliotos palei galerijos sieną, tiktai stipriai išdidintos.

Comments