Džiazas: Afrikiečių dainos

Afrikiečių muzika - tai labai svarbi džiazo ištakų dalis, kadangi iš jų kilo bliuzas, o iš bliuzo - džiazas. Pagrindinė bliuzo savybė, kuri buvo svarbi džiazui - tai improvizacija. 

Yra du tipai afroamerikiečių dainų, iš kurių kilo bliuzas - tai darbo dainos ir Hollers (raudos). 

Darbo dainos

Kadangi juodaodžių muzika XIX a. pabaigoje buvo iš esmės "folkloras", tai ji neturėjo kokių nors apibrėžtų stilių, ar standartizuotų struktūrų. Galima išskirti tiktai keletą grupių, kurios skiriasi specifinėmis savybėmis. 

Dialogo principasKadangi darbo dainos buvo skirtos sutartiniam darbui organizuoti, tai neretai būdavo vienas solistas (lyderis), kuris užvesdavo pagrindinę temą, o kiti - pritardavo. Tokiu būdu pavyzdžiui buvo galima ritmingai kirsti medžius, kilnoti geležinkelio bėgius. Galiausiai - jos padėdavo ir įveikti monotoniją.

Dialogo principas

Tačiau būdavo dainų, kuriose šis principas nenaudojamas:

Ne dialogo principas

Išretintos, smulkios atramos ritme. Kadangi dainos buvo skirtos darbui, jų ritmas būdavo pritaikomas prie darbo pobūdžio. Jeigu judesys lėtas - tai ir ritmas lėtas. Jei judesys smulkus ir greitas - tai ritmas toks pat. Žemiau pateikti skirtingų ritmikų pavyzdžiai:

Išretintas arba smulkus ritmas

Silpnoji ir stiprioji takto dalis. Juodaodžių muzika turi specifinę savybę, kuria skiriasi nuo baltųjų. Atlikdami muziką, jie akcentuoja silpnąją takto dalį, tuo tarpu baltieji pabrėžia stipriąją. Pabrėžiant silpnąją muzikos takto dalį, muzika tampa energingesnė, gražiau juda. Praktiškai visos juodaodžių dainos yra tokios - su pabrėžta silpnąja takto dalimi. 

Žemiau yra pateikti "išimčių" pavyzdžiai, kai pabrėžiama yra stiprioji takto dalis.

Stiprioji takto dalis

Kadangi juodaodžiai buvo vežami į JAV nuo senų laikų (nuo XVII a.), tai natūralu, kad ir baltieji perėmė jų darbo dainų elementus. Taip atsirado Kantri (Country) muzikos stilius:

Juodaodžių elementai baltųjų muzikoje

Yra viena specifinė dainų ir darbo rūšis - tai "Gandy dancers". Žmonės, dirbantys prie geležinkelio, kad pajudintų geležinkelio bėgį privalo atlikti judesius labai suderintai. Todėl jie ruošiasi judesiui ritmingai stuksendami lazdomis ir pagal dainos ritmą lėtai judina bėgių gardelę:

O žemiau yra video apie tai, kaip juodaodžiai kaliniai kapoja medžius - principas tas pats, muzika padeda tai atlikti ritmingai, pakaitomis:

Raudos  (Hollers)

Field hollers - tai raudos arba šauksmai. Dažnai tai yra improvizacinio pobūdžio solinės arba dialogo struktūros dainos. Skirtumas tas, kad jos dainuojamos ne darbo metu, todėl jose nėra taip smarkiai pabrėžiamas ritmas. 

Hollers savotiškai primena paukščio giesmę - ji yra labai graži, turtinga, tačiau neturi jokios struktūros. Čia galima išvesti paralelę, kad kuo sudėtingesnėje visuomeninėje struktūroje žmonės gyvena, tuo struktūruotesnė ir jų muzika darosi, nes ji natūraliai atspindi tuometinę santvarką. Todėl juodaodžiai, atvykę iš sąlyginai "necivilizuotų" kraštų, ir sugebėjo išsaugoti tokią laisvą improvizaciją.

Žemiau pateikti yra keletas tokių dainų pavyzdžių. 
  1. Ištrauka: primityvios laisvos struktūros su improvizacija pavyzdys. 
  2. Daugiau improvizacijos, netgi nesilaikoma dainos struktūros
  3. Griežtesnė struktūra, galimas daiktas, kad daina jau ne tokia archaiška
  4. Aiški klausimo-atsakymo struktūra, nors dainuoja vienas žmogus - tai principas, artimas bliuzui
  5. Labai panašus į darbo dainas variantas (yra dialogo struktūra, solistas - grupė)

Field hollers


Comments