Džiazas: džiazo elementai juodaodžių religinėse apeigose

Jau praėjusioje paskaitoje kalbėjome apie Spiričiuelius ir Gospelus, kurie buvo vieni iš pradinių elementų kuriant bliuzo ir džiazo tradiciją. Šioje apžvalgoje parodyta dar daugiau pavyzdžių, kaip organizuojamos juodaodžių mišios, pabrėžiant, kad svarbiausias jų elementas - tai improvizacija, kuri leidžia sukelti transą. O būtent tai yra džiazo esmė.


Šūksniai (spiritual shouts)

Vienas iš įdomių reiškinių yra "Šūksniai" (Spiritual shouts). Tai - religinės ekstazės, religinių jausmų išraiškos forma įvairaus pobūdžio spontaniškais riksmais. Iš esmės, "Šūksnius" atliekantis žmogus taip išreiškia savo katarsį, savo absoliutų tikėjimą Dievu. Ši tradicija atkeliavo iš Vakarų Afrikos. "Šūksnių" elementų yra ir darbo dainose (paklausykite pavyzdžių iš paskaitos, tikrai rasite).

"Šūksniai" dar turi specifinę savo atmainą - "Žiediniai šūksniai" (ring shouts). Čia pasireiškia sena afrikiečių apeigų tradicija (kai kur praktikuojama iki dabar), kuomet apeigų dalyviai eina ratu prieš laikrodžio rodyklę ir ploja, pliaukši, ritmiškai braukia kojomis per grindis/-emę ekstatine maniera, o tuo pačiu rečituoja (arba gieda) religinio pobūdžio tekstus. Rate neesantys dalyviai padeda plodami, grodami įvairiais mušamaisiais instrumentais, giedodami.

Žemiau yra keletas muzikinių pavyzdžių:
Nr. 1. Senasis tradicinis ring shout, 1934 m. įrašo ištrauka.
Nr. 2. Archyvinis įrašas, iliustruojantis senąją spiritual shout tradiciją.
Nr. 3, 4. Spiritual shout šiuolaikiniuose lėto tempo gospeluose pavyzdys (ištrauka).
Nr. 5. Spiritual shouts greitesnio tempo gospeluose pavyzdys (ištrauka).
Nr. 6. Šiuolaikinio pripažinto džiazo muzikanto Wynton Marsalis (laimėjęs keletą Grammy) versija.

ŠūksniaiŠūksniai buvo labai svarbus, turbūt - kulminacinis juodaodžių mišių elementas, kai mišių dalyviai ir organizuotojai pasiekdavo ekstazę. Žemiau yra keletas pavyzdžių:

Tekstinis - čia pastorė tiesiog kalba, pakiliu tonu:

2009 - Youth Church PRAISE BREAK - KiKi Sheard


Rečitatyvinis - čia tekstas sakomas pusiau dainuojant:

Memphis church


Giedamasis - čia tekstas jau giedamas:
Atkreipkite dėmesį - kai moteris sugieda savo "šūksnį" - pastorius pasako "aš tikrai žinau, kad ji pažįsta Dievą". Tai labai gerai atspindi juodaodžių mišių esmę: Dievas suvokiamas ne protu, apmąstymais, bet sugebėjimu įeiti į ekstazę. Jei gerai įeini - tai tu Dievą "pažįsti". 


Improvizacija

Žinoma, tai yra gana sąlyginis skirstymas - praktiškai visi šiame straipsnyje parodyti vaizdeliai turi improvizacinių elementų. Tiesiog šiuos atrinkome kaip tipinius pavyzdžius:

Transas

Pagrindinis šūksnių tikslas - tai leisti religinių apeigų dalyviams pasinerti į transą. Tai - tokia būsena, kai dalyviui nesvarbu, kaip jis atrodo, ką daro, jis tiesiog juda taip, kaip kalba jo pasąmonė ir per judesį, skleidžiamus savo garsus išreiškia ekstazę. Žemiau pateikiame keletą pavyzdžių, kaip tai atrodo:

Tradicinis Harlemo variantas:
Variantas, kai viskas atliekama stadione:

Įdomus atvejis, kuomet dirigentas valdo orkestrą ir chorą ne pagal standartines taisykles, o tiesiog ženklais parodydamas jiems, ką reikia daryti - praktiškai tai reikalauja didžiulio tarpusavio supratimo tarp dirigento ir atlikėjų:

Na, o čia pavyzdys, kurį reikia žiūrėti atsipalaidavus - tai sumontuoti vaizdeliai su drum and bass muzikos fonu. Tačiau juose yra gerų pavyzdžių, kaip mišių dalyviai "siaučia":

Tokias tradicijas/veiksmą vėliau atlikėjai, tokie kaip James Brown arba Led Zeppelin perkėlė į savo koncertus. Nors muzika skirtinga, tačiau esmė išlieka ta pati:

James Brown savo koncerte naudoja "shouter" techniką įkaitinti publikai

Led Zeppelin improvizuoja naudodami instrumentų "mišinį" (groja su elektrine gitara smuiko stryku). 

Comments