Džiazas: įžanga

Šiame straipsnyje yra pateikiama pirmųjų paskaitų apie džiazo muziką apžvalga. Todėl čia pateikiami komentarai - labai bendriniai, vėlesnėse paskaitose ir straipsniuose pasakojame specifiškiau, gilinamės į konkrečias džiazo muzikos kryptis ir formas. 

Taigi, kas yra džiazas? Jį apibrėžti yra išties nepaprastai sunku. Lengviau pasakyti, kas jis "nėra". Turbūt esminis elementas, kuriuo džiazas skiriasi nuo klasikinės muzikos yra tas, kaip džiazas traktuoja garsą. Džiazas savyje yra išsaugojęs tam tikro laukiniškumo (kadangi jo vienas iš kilmės elementų yra juodaodžių dainos, apie tai - vėlesnėse paskaitose), ir todėl džiazo muzikos neįmanoma užrašyti natomis - įvardijant natos aukštį, trukmę, ir garsumą. Džiazo muzikoje svarbiausia yra "potekstė" - tai būdas, kaip yra išgaunamas tam tikras garsas, sugrojama melodija.  

Išties, netgi labai sudėtinga įvardinti, kada džiazas atsirado. Bendrai yra laikomasi nuomonės, kad džiazas gimė XIX ir XX amžių sandūroje. Iš pradžių džiazas buvo juodųjų kultūros pramoginė muzika. Jei džiazą grodavo baltieji, tai buvo laikoma didžiuliu "degradavimu". Tačiau žingsnis po žingsnio džiazas pradėjo užimti vis solidesnę vietą ir tarp baltųjų kol galiausiai 1930-40 metais tapo dominuojančia populiariąja muzika. 

Esminis džiazo elementas - tai žaidimas, improvizacija. Beje, šis elementas atsirado iš praktinio poreikio. Atlikėjai privalėdavo groti klubuose, kavinėse - groti reikėdavo visą naktį. Jei daina atliekama be improvizacijos, ji gali trukti 2-3 minutes. Tačiau improvizacija gali tęstis kiek tiktai nori, ji leidžia dainą pailginti iki 7-8 minučių. Ilgainiui publika išmoko "skaityti" improvizacijas, vertinti jas ir atskirti, kuri yra "geresnė", "turtingesnė". Tokiu būdu susiformavo kultūra, kai atlikėjai groja įprastas, publikai pažįstamas melodijas (džiazo terminais - "standartus"), tačiau jų pagrindu improvizuodami jas taip iškraipo, kad melodiją pasidaro sunku atpažinti. Vis tik, patyręs klausytojas, patį standartą jau žinantis atmintinai, gali jį suprasti, ir tuomet toks klausytojas gėrisi ne pačios melodijos atlikimu, o tuo, kaip atlikėjas tą melodiją "iškraipo", užkoduoja.

Žemiau pateikti du tos pačios dainos ("Misty") atlikimo variantai. Pirmasis yra "pop", o antrasis yra džiazo stiliaus. Šis pavyzdys pabrėžia tai, jog džiazas - tai ne tam tikros melodijos ar harmonijos. Džiazas - tai atlikimo būdas. Taigi, tą patį kūrinį galima atlikti džiazo stiliumi arba ne.

"Misty" - 2 versijos


Ilgainiui, atsirado klausytojų kuriems reikėjo vis sudėtingesnių temų, jų variacijų. Džiazas po truputėlį (ypač nuo 1970-ųjų metų) pradėjo tolti nuo paprasto žmogaus, tapo "akademiškas". Šiuolaikiniai džiazo atlikėjai jau turi įsisavinti didžiulį žinių bagažą, tuo tarpu ankstyvieji džiazmenai paprastai būdavo be jokio muzikinio išsilavinimo, jie tiesiog grodavo taip, kaip jiems atrodė geriausia. Na, o džiazo stilių įvairovė šiais laikais yra pasiekusi didžiulį mastą. Tai iliustruojame žemiau pateiktais pavyzdžiais:

  • Nr. 3. Joshua Redman -Tears In Heaven: šia daina iliustruojame kaip džiazui būdingas improvizacijas kur kas lengviau suvokti ir jomis mėgautis kai žinai temą, kurios pagrindu improvizuojama (žaidžiama). Čia atlikėjas groja mums visiems gerai pažįstamą melodiją, ir improvizuodamas prie jos periodiškai "sugrįžta", kad klausytojas nepasimestų...
  • Nr. 4. Mike Stern - 55 Dive (džiazrokas): kaip matyti iš šio pavyzdžio, moderniojo džiazo temos nėra "pop" dainos – jų struktūra kur kas sudėtingesnė. Improvizuojant tokio tipo temas yra tolstama nuo melodijos, tačiau laikomasi harmoninio karkaso arba dermės.
  • Nr. 5 ir 6 Keith Jarret - Testament Part IV (free džiazas) ir VI (cool džiazas): pavyzdys kaip šiuolaikinio džiazo atlikėjai (panašiai kaip ir akademinės muzikos atlikėjai) turi būti įvaldę daugelį džiazo stilių. Čia tas pats atlikėjas groja avangardinį (IV dalis) ir romantinį (VI dalis) džiazą. Beje, atkreipkite dėmesį, kaip IV dalyje girdėti atlikėjo kvėpavimas - jis tarsi dainuoja kartu su kūriniu. Tai būdinga džiazo atlikėjams, nes jų atlikimas yra pagrįstas savotišku "transu", kai atlikėjas nekontroliuoja savo veiksmų.

Džiazo įvairovė


Žaidimas muzikiniais tembrais

Kaip minėta anksčiau, esminis džiazo skiriamasis bruožas - tai žaidimas. Beje, kai Jonas Mekas rašė apie Jurgį Mačiūną, jis naudojo būtent tokį terminą - Mačiūnas "džiazavo". Vadinamasis "žaidimas" pasireiškia daugeliu aspektų, bet vienas iš svarbiausių - kaip džiazo atlikėjai traktuoja garsą, dirba su jo tembru. Būtent todėl džiazo muziką taip sunku užrašyti natomis - jai neužtenka įprastinių klasikinės muzikos dimensijų (natos aukščio, trukmės, garsumo). Klasikinėje muzikoje tembras nėra pasirenkamas - smuikas yra smuikas, trimitas - trimitas. Tuo tarpu grojant džiazą - kuo įvairiau, tuo smagiau. 

Tai žemiau iliustruojame pavyzdžiais:
  • Nr. 1 ir 2. Iliustruojami garsiniai „efektai“ išgaunami trimitu.
  • Nr. 3. Iliustruojama kaip skirtingai galima groti trombonu. Nuo 24 sekundės girdisi trombono „efektai“. Kadangi groja du trombonai (vienas tradiciškai, kitas – neįprastai), galima palyginti radikaliai skirtingas atlikimo manieras. 
  • Nr. 4. Nuo 2 min. 58 sek. girdisi kaip improvizuodamas kontrabosistas dubliuoja instrumentinę partija savo balsu, tokiu būdu išgaudamas specifinius garsinius efektus.
  • Nr. 5. Tarpusavyje instrumentais „kalbasi“ kontrabosistas ir saksofonistas.  
  • Nr. 6. Iliustruojamas netradicinė grojimo akustine gitara maniera ir specifinis (su daug pašalinių garsinių „šiukšlių“) skambesys. 
  • Nr. 7. Dainininkas demonstruoja netradicinius vokalinius efektus: dainuodamas dainą tuo pačiu metu sukuria ir pritarimą (net atsikvėpimai  paverčiami ritmo  sudėtine dalimi). 
  • Nr. 8 ir 9. Pateikiama tema (grojamas gerai žinomas standartas "St. Thomas") ir ilgesnė improvizacija jos pagrindu, kurioje atsiskleidžia "žaidimo" principas. Atkreipkite dėmesį, kad Nr. 9 saksofonistas pirmiausiai pateikia interpretaciją, ir tiktai pačiame gale sugroja "sveiką" temą.    

Žaidimas tembrais ir instrumentais


Galima sakyti, kad džiazo atlikėjai, ypač tie, kurie groja gerai, iš tiesų - žaidžia. Ne veltui anglų kalba groti ir žaisti - tai tas pats žodis (play). Žemiau iliustracijai pateikiame keletą tokio "žaidimo" pavyzdžių:

Pirmiausia - ištrauka iš filmo "August Rush". Tai, savaime suprantama, smarkiai idealizuotas atvaizdavimas - realybėje taip staiga tokie atradimai nėra padaromi. Tačiau taip, kaip berniukas groja gitara, yra grojama iš tiesų:

O čia - pavyzdys, kaip tai atlieka iš tikrųjų "guitar slapping" legenda Eddie Van Halen:

O žemiau - labai gražus pavyzdys, ką galima padaryti tiesiog su paprasta akustine gitara - pirmojoje dainoje atlikėjas imituoja mušamuosius, o antrojoje - kontrabosą. Įrašą žiūrėkite nuo 1:09:

Yra dažnai sakoma, kad tobuliausias instrumentas - tai žmogaus vokalas. Reikia pripažinti, kad tai - turbūt universaliausias instrumentas, koks tik yra pavaldus žmogui, ypač kalbant apie tembro įvairovę. Ypač garsus vokalistas yra Bobby McFerrin - jis yra turbūt geriausias (ar bent garsiausias) vokalo atlikėjas pasaulyje. Čia jis demonstruoja vokalo galimybes dainuodamas be pritarimo (acapella). Atkreipkite dėmesį, kaip jis naudoja plojimą ritmui palaikyti, perjungia balsą iš aukšto į vidutinį ir į bosinį dainavimą, naudoja papildomus efektus. Beje, čia jis pademonstruoja ir ypač retą sugebėjimą - dainuoti vienu metu dviem balsais. 

Beje modernioje muzikos kūrėjai naudoja panašų principą - jie bando "išlipti" iš klasikinių muzikos instrumentų galimybių, viršyti jas, siekdami iš įprastinių instrumentų išgauti kitokį tembrą. Pavyzdžiui, Henry Cowell:

Henry Cowell: Eolo arfa

Henry Cowell: Šmėkla (banshee)


Žaidimas atlikimu - "improvizacija"

Ar džiazą galima apibrėžti kaip žaidimą instrumento tembru? Jokiu būdu! Džiazo esmė - pats žaidimas, o jo būdai yra patys įvairiausi. Pavyzdžiui, žemiau pateiktame įraše Bobby McFerrin "žaidžia" su auditorija pasaulio mokslo (!!!) konferencijoje. Šiuo atveju, jis neatlieka nieko ypatingo "technikos" ar tembro prasme. Tačiau sukuria kažką magiško. 

Lygiai taip pat 1957 m. Miles Davis labai nustebino europiečius, kai buvo paprašytas įrašyti filmo "Elevator to the Gallows" garso takelį. Miles Davis į kino studiją atėjo nepasiruošęs visiškai nieko, tiktai keletą akordų. Jis paprašė, kad jam įjungtų filmo vaizdus, ir pradėjo improvizuoti pagal tai, ką mato. Kaip matysite įraše, jis neatlieka techninių stebuklų. Bet kaip puikiai muzikoje išgaunama įtampa, trapumas, laikinumas, lėtumas. Atrodo, kiekviena nata yra savo vietoje, tinkamos trukmės ir garsumo. Pati savaime, be jokių užrašų:

Vėlgi, negalima teigti, kad improvizacija yra išskirtinai džiazo bruožas. Muzikantai improvizuodavo visais laikais. Netgi baroko epochoje vykdavo varžybos tarp muzikantų, kuris iš jų sugebės įdomiau "perdirbti" žinomą melodiją. Tai iliustruoja pavyzdys, kur Hendelis ir Skarlatis atlieka "Pasakaliją" (Passacaglia) - toks muzikinis žanras, kuriame ta pati melodija kartojama daugybę kartų vis kitu variantu:

Panašiai, kaip pasakalija, baroko epochoje buvo populiari čakona (chaconne) - muzikinis kūrinys, kuriame tam tikra harmoninė progresija naudojama kaip pagrindas, o melodija - improvizuojama:

Struktūros džiazo muzikoje

Nors džiazo pagrindas yra improvizacija ir žaidimas, tačiau net ir tam kad žaistum reikia turėti pagrindines taisykles - kokį nors pagrindą. Todėl džiaze (bent jau iki tol, kol atsirado modalinis džiazas) yra tam tikra harmoninė ir ritminė struktūra. Pati paprasčiau iš tokių struktūrų - tai bliuzas. Klasikinis bliuzas yra 12 taktų harmonijos slinktis (būna 16, 24, ar net 36 taktų bliuzai, bet jie pasitaiko retai). 

Bliuzas yra absoliutus standartas, ir todėl jis yra (i) nepaprasta lengvas, nes visi jį žino, ir (ii) nepaprastai sudėtingas, nes jame pasakyti ką nors naujo yra labai sunku. Sakoma, kad džiazo muzikantai savo mokslus pradeda nuo bliuzo, o jų karjeros viršūnė būna tada, kai bliuzą pradeda groti išties gerai. 

Žemiau yra pateikti pora bliuzo pavyzdžių:
Nr. 1. Klasikinis 12-os taktų bliuzas. Po 12 taktų įžangos 12-os taktų tema sugrojama 2 kartus. Visa kūrinio struktūra atrodo taip:

Nr. 2. Dar vienas 12-os taktų klasikinio bliuzo pavyzdys. Bendra struktūra tokia:

Bliuzinės formos


Kaip minėta, bliuzas - tai pati "paprasčiausia" struktūra džiazo improvizacijai. Struktūros gali būti ir daug sudėtingesnės. Žemiau pateikiame porą pavyzdžių:

Nr. 3. 16-os taktų valsas (3/4 metras). Improvizacijų pabaigoje reiktų atkreipti dėmesį į tai, kad po fortepijono improvizacijos du periodus muzikantai improvizuoja tokia tvarka: 4 taktai trombonas, 4 taktai mušamieji, 4 taktai saksofonas, 4 taktai mušamieji. Toks improvizavimo būdas vadinamas „improvizuoti per kažką“ (šiuo atveju per mušamuosius). Muzikantai susitaria po kiek temos taktų jie improvizuos ir kokia tvarka. Šiuo atveju buvo susitarta improvizuoti po 4 taktus. Taigi visa šio kūrinio struktūra atrodo taip:


Nr. 4. Šiek tiek sudėtingesnė – 32 taktų struktūra (temos išdėstomos taip, po 8 taktus: a a b a). Kūrinio schema:

kitos džiazo struktūros


Ritmika

Vienas iš skiriamųjų džiazo bruožų (lyginant su klasikine muzika) - tai ritmika. Skirtingai nuo klasikinės baltųjų muzikos, kuri pagrįsta melodija, džiazo pagrindas tai mušamieji, ritmas. Taip yra todėl, kad tarp juodaodžių afrikiečių dominavo būtent mušamieji instrumentai. 

Juodaodžiai būgnų ritmais netgi galėdavo susikalbėti per atstumą, tarsi naudotų tam tikrą morzės abėcėlę. Iš 20 000 skirtingų instrumentų rūšių, kurios buvo identifikuotos Afrikoje, tik keletas yra melodiniai - 99% yra ritminiai ir/arba mušamieji. 

Negalima sakyti, kad juodųjų muzika buvo primityvi - iš būgnų muzikos juodieji sukurdavo savotišką "ritminę polifoniją", ir ji būdavo ne mažiau sudėtinga negu Bacho fugos. Visi atlikėjai groja vienu metu ir orientuojasi į tą patį pagrindinį būgną. Kiekvienas atlikėjas žino, ką daro, tačiau išoriniam klausytojui labai sunku pagauti esmę. Lygiai kaip ir barokinėje muzikoje - taip juodieji išreikšdavo pasaulio sudėtingumą, nesuprantamumą. 

Žemiau pateikiame keletą Afrikos genčių tradicinių kūrinių pavyzdžių:

Afrikiečių būgnai ir dainosComments