Egiptas: karalienių slėnis
„Karalienių slėnis“ (The Valley of the Queens) yra kiek piečiau „Karalių slėnio“. Pavadinimas teigia, kad šiame kalnų nekropolyje hipogėjų tipo kapavietėse buvo laidojamos faraonų žmonos, dukterys, kitos XVIII-XX dinastijų aristokratės. Egiptiečiai šią vietą vadino "the place of beauty". Tačiau šiuolaikiniai tyrimai atskleidė, kad šiame slėnyje buvo laidojamos ne tik moterys, bet ir vyrai, pvz., faraonų sūnūs.

Iki dabar Karalienių slėnyje, kuris skirstoma į dar mažesnius darinius (valleys of ...), surasta 110 kapaviečių. Seniausia kapavietė datuojama 1301 m. pr. Kr.. Tai reiškia, kad Karalienių slėnyje hipogėjai pradėti kirsti keliais amžiais vėliau, nei Karalių slėnyje.


Karalienių slėnyje daugiausiai XIX-XX dinastijų kapaviečių. Po XX-os dinastijos sekė suirutės periodas, todėl nebuvo resursų ir pajėgų statyti naujas kapavietes. Suirutės laikotarpiu kai kurie ankstesnių dinastijų hipogėjai buvo naudojami kaip vėlesnių kartų masinės kapavietės.


Karalienių slėnyje vėl buvo laidojama romėnų laikais. Krikščionys kai kurias iš kapaviečių pavertė savo katakombomis ir nekropoliais.

Taip pat kaip ir Karalių slėnyje Karalienių slėnyje kapavietės žymimos raidėmis QV (Queens Valley) ir skaičiumi, nurodančiu kelinta pagal eilę kapavietė rasta.

Viena didžiausių, puošniausių ir geriausiai išsilaikiusių Karalienių slėnio kapaviečių yra Ramzio II (Ramzio Didžiojo) vyriausiosios žmonos Nefertari kapavietė QV 66. Šiai karalienei Ramzis II pastatė ir Hathor šventyklą Abu Simbel gyvenvietėje. 

QV 66 egiptologų  vadinama „Egipto Siksto koplyčia“. Kapavietėje yra 7 kambariai; plotas - 520 kv/m.  Iš viso apie 1750 kv./m. sieninės tapybos.

0682 A

Kapavietės lubos yra dekoruotos kaip dangaus skliautas - mėlyname fone pavaizduotos žvaigždės.


Visos kapavietės sienos, lubos, pilioriai spalvingai dekoruoti „Mirusiųjų knygos“ motyvais:

Kapavietės pradžioje karalienę pasitinka balzamavimo dievas - šakalas Anubis


Horas veda Nefertari pas dievą Ozyrį:

Karalienė vaizduojama ir šalia mokslo ir raštingumo dievo nubio galva. Nefertari buvo raštinga, garsėjo savo išsilavinimu, buvo puiki diplomatė, padėjusi Ramziui II valdyti šalį Egipto klestėjimo metu.Nefertari kapavietė buvo atrasta 1904 m. Kaip ir kitos kapavietės senovės Egipto laikais ji buvo apiplėšta. Archeologams pavyko rasti mumijos liekanas, keletą nedidelių skulptūrėlių, juvelyrikos dirbinių detales, sandalus. 

Tačiau pavyko nustatyti, kad Nefertari mirė 66 metų amžiaus, ir buvo gana aukšta - 1.6 m ūgio.

Įdomu, kad niekur kapavietėje nėra jos vyro Ramzio II atvaizdo. Nefertari už Ramzio II ištekėjo dar iki jam tampant faraonu ir kartu su juo pragyveno 30 metų (iki pat savo mirties). Jie susilaukė 4 sūnų, 2 dukrų, bet Nefertari sūnūs sosto nepaveldėjo. Jie mirė anksčiau nei Ramzis II - Ramzis II išgyveno 92 metus.

Pastebėjus, kad freskų būklė blogėja, 1950 m. kapavietė buvo uždaryta. 1986 – 1992 m. vyko restauravimo darbai. Po jų kapavietė buvo atidaryta lankytojams, bet neužilgo vėl uždaryta. Dabar ji prieinama tik atskiroms („privačioms“) ekskursijoms. 


Comments