Optinis menas: Bridget Louise Riley

Bridget Louise Riley (g. 1931 m.). Britų op (optinio) meno tapytoja. Viena iš šiuolaikinio op meno pradininkių. Baigė 2 meno koledžus. Pradžioje tapė figūrines kompozicijas impresionistine maniera. Vėliau dirbo reklamos versle ir mokytojavo. Parašė ne vieną knygą apie tapybą ir tapytojus. Kuravo ne vieną parodą, taip pat ir „Tate“ galerijoje. 

Optinius darbus pradėjo tapyti 1960 m. 
Nuo 1961 m. Riley darbus padėdavo daryti ir asistentai. 1962 m. ji surengė pirmąją personalinę parodą.

3D, linjos ir kinetiniai darbai

1961-64 m. daugiausiai tapė juodai baltus darbus (kartais įvesdavo ir pilką spalvą). Stengėsi įvairiomis linijomis, geometrinėmis formomis išgauti judėjimo arba 3D iliuziją. Judėjimo iliuziją sukeliančius paveikslus imta vadinti „dizzy“ (angl. - apsvaigęs). Įskaitant faktą, kad tuo metu roko kultūra visa galva nėrė į narkotikų svaigulį, tokia tapyba buvo „savalaikė“, patraukli ir labai populiari.

3D darbų pavyzdžiai:

1961-1964 3D


Linijos:

1964-1966 Linijos


Kinetiniai darbai:

1964-1967 Kinetiniai


Tarptautinis pripažinimas

1968 m. Riley atstovavo Britaniją Venecijos bienalėje. Laimėjo pagrindinį apdovanojimą ir tapo pirmąja moterimi, laimėjusia The International Prize for painting. 

Bridget Riley. 1963

Riley teigė, kad optinio meno principai labai paprasti – formos ir jų pasikartojimai. Būtent formų pasikartojimais išgaunamos op iliuzijos. Kartais sugretintos formos ima „judėti“. Riley aiškinosi, kaip tą judėjimą (mirgėjimą) pagreitinti, sulėtinti, padaryti intensyvesnį. 
1965 m. Riley dalyvavo pirmoje didelėje tarptautinėje op meno parodoje Niujorke „The Responsive Eye”. Buvo, šalia Victor Vasarely, ryškiausia parodos žvaigždė. Jos paveikslas „Curent“ papuošė parodos katalogo viršelį. Paroda sukėlė neregėtą susidomėjimą. Riley darbai (idėjos) buvo išsyk pradėtos naudoti reklamoje ir komercijoje. Dailininkę tai piktino, bet ji nieko negalėjo padaryti, nes tokio pobūdžio autorines teises ginantys įstatymai JAV atsirado 1967 m. 


Esminiai darbų principai:

Bridget Riley pamatinė idėja ir siekis buvo vaizduoti ne konkrečius objektus, tačiau jų "dinamizmą" (prisiminkime Futuristus). Cituojant ją:
"For me nature is not landscape, but the dynamism of visual forces."

Todėl ji gali paimti štai tokius paveikslus (Torvaldsen reljefai):

... Ir atvaizduoti juos taip:
Arrest 3, 1965

      Arrest, 3 1965 acrylic on linen Gallery of Modern Art Glasgow


Šis paveikslas vaizduoja dinamizmą, formų ir vaizduojamo judesio "šokį". Kitaip tariant, iš aukščiau pavaizduotų reljefų, Bridget Riley "atima" turinį, ir vaizduoja tik tai, kas lieka. 

Tai yra panašus principas kaip "programinė muzika" - kai muzika bandoma vaizduoti kokį nors konkretų veiksmą, istoriją. Tačiau visi muzikiniai garsai yra abstraktūs! Taip yra ir su šiuo darbu - jis visas abstraktus, tačiau vis tiek jis gali kalbėti apie konkrečią situaciją, jos energetiką.

Čia yra trumpas filmukas komentuojantis šį darbo principą:Stripe Painting

1983, Delos:

Nuo 1967 m. Riley pradėjo eksperimentuoti su spalvomis (spalvinėmis juostomis). Dar studijų laikais intensyviai studijavo neo impresionizmą, kopijavo Seurat, kad išsiaiškinti, kokias spalvas reikia gretinti, norint išgauti pageidaujamą spalvą ar atspalvį. 1980-81 sukūrė kelis vertikalių spalvinių juostų ciklus (aliejinė tapyba): „Ka“ ir „Ra“. Tai nebe optinis, o, greičiau, potapybinio abstrakcionizmo stilistikai artimesni darbai. Tiesa, Riley tokio pobūdžio darbuose spalvos nėra dekoratyvios, nešančios emocinį krūvį (panašiai kaip pas impresionistus ir neoimpresionistus). 1983 m. vertikalių spalvinių juostų darbas „Delos“ sufleruoja, kad Riley abstrakčiomis priemonėmis mėgino išreikšti  konkretaus krašto (pvz., Egipto ar Graikijos) kultūrinį, geografinį, gal net mentalinį „koloritą“. 

9-to deš. pabaigoje vertikalias juostas Riley pakeitė įstrižomis, sudėliotomis iš spalvinių keturkampių

Žemiau pateikta daugiau jos "Stripe Painting" pavyzdžių:

1967-1990 The Stripe Paintings ‎‎(colour)‎‎


2014 m. Bridget Riley išdekoravo St Mary's Hospital London 10-to aukšto koridorius. 

Stripe painting - St Mary's Hospital London,


Kiti potapybinio abstrakcionizmo darbai - palyginimui:

Stripe painting - Potapybinis abstrakcionizmas


Comments