Paskaita 44: Siurrealizmas - pabaiga

Šioje paskaitoje apžvelgėme dar du siurrealizmo dailininkus, kurie, nors netapę tokie garsūs kaip Salvadoras Dali (žr. Paskaitą 40-41 ir Paskaitą 42-43), buvo galbūt net "tikresni" siurrealistai:

Max Ernst

Max Ernst (1891-1976) buvo labai svarbi figūra Siurrealizmui ideologiškai, kartu su Bretonu jis kūrė Siurrealistinę filosofiją ir tikėjo, kad Siurrealizmas yra daugiau nei menas, kad jis turi konkrečią misiją: atverti akis visuomenei, parodyti žmogui, kad jo moralė, super-ego, visuomeninė sankloda - tai varžtai, kurie suveržiami nuo ankstyvos vaikystės. Max Ernst tapyba pradėjo užsiimti vėlai, ir darė tai neprofesionaliai - jis Bonos universitete studijavo filosofiją ir psichologiją. Tapyba, kaip Siurrealizmo idėjų išraiškos priemonė, jį sudomino todėl, kad dirbdamas su psichiškai silpnais vaikais, jis nagrinėjo jų piešinius, ir per juos ieškojo kelio į jų pasąmonę. Tačiau kodėl tai turėtų veikti tiktai su psichiškai nesveikais žmonėmis?..

Beje, Max Ersnt kovojo I pasauliniame kare, ir savo autobiografijoje šią patirtį apibūdino taip: "1914 m. rugpjūčio 1 d. Max Ernst mirė. Jis buvo prikeltas iš numirusiųjų 1918 m. lapkričio 11 d.". Nenuostabu, kad jis prisijungė prie Dada judėjimo. Po I p.p. Max Ernst susipažino su  Chirico (žr. Paskaitą 37-38) kūryba, ir ja labai susižavėjo.

Ankstyvieji dailės eksperimentai - savęs paieškos:

Nemirtingumas (1913): jaučiama Chagal (Paskaita 15) įtaka. 
Bokštai (1916): kubizmo elementai.
Plejadės (1920): koliažas

Po to, kai susipažino su Chirico kūryba, Max Ernst išgrynino stiliu ir tapo tikru siurrealistu:

Dramblio toteminė skulptūra 1921
Dramblys čia nupieštas tarsi Afrikos tautų stiliumi, tačiau jo straublys tarsi virsta į buliaus galvą. Tai gali būti užuomina į legendą, kai Europą (nuogas manekenas) išprievartavo Dzeusas pasivertęs buliumi. Įdomu tai, kad čia paveiksle Max Ernst mėgina išgauti koliažo efektą.

Pieta (revoliucija per vieną naktį), 1923
Max Ernst interpretacija savo santykių su tėvu. Tais laikais dažnam menininkui kildavo panašių problemų, mat paviršiškai moralė visur buvo labai svarbi. Max'ą tėvas čia laiko kaip pietoje Kristų laiko Marija po jo nukryžiavimo. Max'o tėvas buvo dailininkas mėgėjas, tačiau nenorėjo, kad sūnus užsiimtų daile. 
Edipas karalius 1921

Paveikslas - tai greičiausiai Froido Edipo komplekso interpretacija. Riešutas - tai moteriškumo, genitalijų, simbolis. 

Šventoji Sesilija (1923)
Šventoji Sesilija buvo viena iš ankstyvųjų krikščionių, kuriuos nukankino. Ją, konkrečiai, buvo įkišę į krosnį ir kaitino joje. Tuomet iš dangaus pasigirdo vargonų muzika. Paveikslas paprastai interpetuojamas taip, kad nepriklausomai, į kur tave uždarys, visuomenė negali įsibrauti į tavo galvą, ir sustabdyti tavo polinkio kurti - bent jau mintyse. Todėl ir pianinas paveiksle - nematomas.

Du vaikai, išgąsdinti košmaro (1924)

Paveikslas labai įdomus savo technika - jis ir nutapytas, ir "sulipdytas", ir pačių prilipdytų daiktų "lipimas" iš paveikslo turi prasmę. Paveiksle greičiausiai vaizduojamos dvi svarbios scenos iš Max Ernst gyvenimo: (i) atvejis, kai jo mylimas paukštelis mirė, ir kitą dieną gimė jo jaunesnioji sesuo, ir (ii) atvejis, kai jo vyresnioji sesuo prieš miegą pabučiavo jį ir jo sesutę, ir kitą dieną - nebeatsikėlė. Paveiksle matome vieną merginą besivaikančią balandį su peiliu, ant stogo stovinti žmogysta neša kūdikį, ir tarsi spaudžia durų skambutį, o prie namo guli negyva figūra. Tai, kad skambutis yra "tikras", ir tarsi už paveikslo ribų, rodo, kad žmogysta (jo tėvas) tarsi mėgina pažadinti jį iš košmaro. 
Mergelė Marija, plakanti vaiką Jėzų prieš tris liudininkus: Andre Breton, Paul Eluard, ir Max Ersnt (1926)
labai skandalingas paveikslas. Faktas, kad Jėzų Marija muša kaip paprastą, eilinį, vaiką, labai nužemina šią figūrą - ją sužmogina. Beje, Marijos nimbas yra ant galvos, o Kristaus - jau nukritęs. Marijos spalvos pasirinktos mėlyna (dangiškumas) ir raudona (kančia) - nėra žaliosios (žemiškumo). Šis paveikslas primena Karavadžio "revoliuciją", kai jis pradėjo vaizduoti šventuosius kaip paprastus žmones - apiplyšusius, randuotus (Šv. TomasNuėmimas nuo kryžiaus - pažiūrėkite į veidus, į kojas, Šv. Jeronimas rašantis).

Gerumo savaitė (1934)
Max Ernst išleista grafinė knygelė, kur piešinius jis sudarė koliažo principu - karpydamas Viktorijos laikų žurnalus, ir perklijuodamas juos taip, kad gautų siurrealistinius vaizdus. Beje, Mars Volta - labai garsi progresyvaus roko grupė - naudoja šiuos paveikslėlius savo albumams. 
Namų angelas arba Siurrealizmo triumfas (1937)

baidyklė kankinama kitos baidyklės, kuri lenda iš jos pačios. Tai gali būti Ispanijos pilietinio karo interpretacija, arba paties žmogaus asmenybės dualizmo analizė - kiekvienas mes viduje turime kūrybos, spalvų, ir "betvarkės" baidyklę, kuri, atidžiau pažvelgus, gal ir nėra tokia baisi. Prasidėjus II pasauliniam karui, Max Ernst kūrybos stilius labai pasikeitė:

Nuotakos apiplėšimas (1940)

Napoleonas laukinėje gamtoje (1941)

Antipopiežius (1942)

čia taikliai pasirinkta interpretacija II pasaulinio karo situacijai. Antipopiežius atsirasdavo tais laikais, kai dėl politinių sumetimų esamas popiežius tapdavo kam nors neparankus. Tuomet susidarydavo absurdiška situacija - pasaulyje atsirasdavo du popiežiai, ir abu kažkas laikydavo dievo atstovais žemėje. II pasaulinio karo situacija buvo panaši - visos kariaujančios šalys teigė, kad kovoja už tą vienintelę teisingą pasaulio viziją...
 
Kad pasiektų kuo stipresnį pasąmoninį efektą, Max Ernst naudojo "frontažo" techniką: pakišdavo kokią nors faktūrą po popieriaus lapu ir užtušuodavo lapą pieštuku, taip gaudamas faktūrą ant lapo. Faktūroje įžvelgtus vaizdus jis "apipaišydavo", ir taip gaudavo darbą. Tokiu būdu į savo kūrybą jis įvesdavo atsitiktinumo elementą. 

Didelis miškas, 1925

Pilkas miškas, 1927

Miškas ir balandis, 1927

Galiausiai, Max Ernst pradėjo naudoti dekalkomanijos metodą - nutapydavo kūrinį, tuomet, nenudžiūvus dažams, prie jo prispausdavo stiklinę plokštelę, ir tuomet pačią plokštelę spausdavo prie švaraus popieriaus lapo. 

Europa po lietaus (1941)


Trys karaliai (1940)

Tylos akis (1943)

Yves Tanguy

Yves Tanguy (1900-1955) kūryba labiausiai primena Chuano Miro (Paskaita 38) - ji yra sunkiai "perskaitoma". Kaip ir Max Ernst (ir daugelis kitų), jis žavėjosi Chirico kūryba (pamatė jo darbus parduotuvės vitrinoje 1922). Vėliau susipažino su Andre Bretonu, kuris jį dar labiau skatino tapyti (prisiminkime, kad A. Bretonui Miro darbai labai patiko, o Tanguy tapė labai panašiai). Bretonas netgi tyčia užsakė iš jo 12 paveikslų, iš kurių Tanguy nutapė 8. 

Iš visų didžiųjų siurrealistų, Tanguy kūryba turbūt yra abstrakčiausia. Jis įgyvendino Bretono viziją - tapė visiškai pasąmoningai, racionaliai nesuprantamai. 1938 metais jis susipažino su Kay Sage - dailininke iš JAV. Su ja susituokė ir persikėlė į JAV. 1955 metays Yves mirė nuo širdies smūgio. Kay dėl to labai išgyveno, ir galiausiai pati nusižudė, palikdama raštelį, kuriuo paaiškino, jog jie susipažino, kai Kay pamatė Yves paveikslą viešbutyje, kuris vadinosi "Aš laukiu tavęs". Pamačiusi paveikslą, ji iškart suprato, kad jo kūrėjas yra jai skirtas. Dabar Yves taip pat jos laukia, todėl ji išeinanti pas jį. 

Yra tikrai puikus filmukas youtube, kuriame Yves Tanguy darbai rodomi skambant Arvo Parto muzikai:
 
Atėjau, kaip ir žadėjau (1926)
ar neprimena Čiurlionio?

Rytojus (1938)
Mamyte, tėtukas sužeistas! (1927)
tarsi Miro, tačiau ilgi šešėliai, figūrų apvalumas - visa tai labai primena Chirico. Šešėliai Tanguy buvo tokie svarbūs, kad kartais jis pirma nupiešdavo šešėlį, o tik po to - figūrą, jį metančią.

Aš laukiu tavęs (1934)
4x5 original
Šį paveikslą pamačiusi, Sage įsimylėjo Yves

Beje, Arvo Partas yra estas, bene garsiausias modernus Pabaltijo kompozitorius. Jis yra labiausiai žymus savo religine muzika. Arvo Partui svarbiausia - pats garsas, kaip jis išgaunamas. Todėl jo muzika yra tarsi Mark Rothko tapyba.  

Pati Kay Sage (1898-1963) buvo siurrealizmo dailininkė ir poetė. Ištekėjusi už pirmo vyro 1925 metais, ji 10 metų gyveno paprastą pasiturintį gyvenimą, kurį vėliau apibūdino kaip "iššvaistytus metus, be paskirties, be tikslo, be nieko". Vėliau persikėlusi į Paryžių, ji susižavėjo Chirico (ir vėl!) darbais, kurie ją paskatino atsidėti tapybai. 1938 metais ji pamatė Tanguy darbą viešbutyje, ir greitai jie įsimylėjo. Beje, kiti siurrealistai Sage priėmė nesvetingai, jiems nepatiko jos turtingumas (nors patiems verkiant reikėjo paramos). 

Nepaisant "šalto" siurrealistų priėmimo, Sage save visuomet laikė ir vadino siurrealiste. Prasidėjus II pasauliniam karui, ji grįžo į JAV, ir jau po mėnesio organizavo ten siurrealistinių darbų parodas. 

Kay sage


Comments