Video menas: dokumentika ir konceptualumas

Kai techninių triukų tema buvo išsemta (tai atsitiko, kai galiausiai buvo išnaudotos kompiuterinės technologijos), į sceną žengė video menas, kuriame svarbiausia yra koncepcija, ir ne taip svarbu, kokia forma ji atvaizduojama. 

Čia ypač svarbu akcentuoti skirtumą tarp profesionalios kinematografijos, kurioje vaizdai yra smarkiai montuojami, siekiant išgauti realistiškumo įspūdį. Tuo tarpu video menininkai realistiškumo nesiekia, jiems svarbiausia - perduoti mintį. 

Keletas pavyzdžių:

Vaidzuojama, kaip "apkerpamas" kaktusas. Galimos interpretacijos: vaizduojama, kaip individas yra priverčiamas prisitaikyti prie visuomenės poreikių. Arba kaip šiuolaikiniame pasaulyje žmonės pritaiko gamtą savo poreikiams.

Marta Rosler (g. 1943) - Semiotics of the Kitchen (1975): 
Tai - feministinis filmas, kuriame moteris išdėsto abėcėlę remdamasi tiktai archetipinės namų šeimininkės daiktais. Matyti, kad moteris kenčia, spazmuoja, nori išsiveržti iš savo bejėgiško būvio. 

Godfrey Reggio (g. 1940) - Evidence (1995). 
Godfrey Reggio yra filmo Koyaanisqatsi (filmo, kuris bene geriausiai atvaizduoja šiuolaikinės vakarų civilizacijos situaciją) autorius. O čia yra gerokai trumpesnis filmukas apie vaikus, žiūrinčius televizorių. Vaikai sėdi, žiūri į TV ekraną, jų veidai - filmuojami. Fone skamba minimalistinė muzika - pasikartojančių ciklų rinkinys kaip bazė, o romantinė melodija - paremta ant jos. Filmas skirtas pademonstruoti, kaip godžiai vaikai geria informaciją, ir priminti - kad suaugusių žmonių rankose yra spręsti, kokia informacija vaikai "užpildys" savo tuščias galveles. 


Labai tiksliai ir kartu - baisiai - situaciją apie tai, kaip korporacijos išnaudoja vaikų imlumą informacijai, ir ypač - reklamai, atvaizduoja filmas "The Corporation":

Herz Frank - Ten Minutes Older (1978)

Panašiai, kaip ir Godfrey Reggio (tačiau tai ne plagiatas - filmuota gerokai ankčiau), čia yra nufilmuoti vaikai, žiūrintys filmuką, kuriame kovoja gėris ir blogis. Šis filmas daugiau pabrėžia vaikų emocinį pasaulį, parodo, kaip lengvai vaikas gali būti prajuokintas, ir iškart - pravirkdytas. Ir kaip tą emocinį pasaulį įtakoja infomracija, kurią jis gauna. Beje, Frankas surado tą patį vaiką po 20 metų, ir norėjo su juo sukurti dokumentinį filmą, kuriame vaizduotų, kas iš to vaiko išaugo. Tačiau berniukas buvo suaugęs, dirbo su finansais, ir jam tai buvo visiškai neįdomu.


Tai - danas režisierius, daugiausiai nagrinėjęs vyro vaidmenį – kas yra tas "Mačio" reiškinys? Ar tai sociumo pasekmė? Ar kažkas įgimta? Panašiai kaip Roy Lichtenstein popart'o stiliaus komiksai, kurie vaizduoja moterų-vyrų santykių problematiką. 


2004: No man is an island

Delakrua yra nutapęs haremą (jis pirmasis gavo sultono leidimą jį apsilankyti), ir, visų nustebimui jis nutapė nelaimingas moteris, kurios yra labai labai vienišos. Tai labai stipriai kirtosi su tuometiniu visuomenės (nemačiusios tikrovėje) supratimo apie haremą. Lygiai taip ir šitas filmukas nustebina savo vienatve – kokie tie vyrai išties yra vieniši nepaisant haremo, tualeto, gražių panų ir alkoholio (žr. objektus už kiekvieno dainuojančio nugaros).

2005: somebody to love


Čia vaizduojama sūnaus branda, ir kaip tėvas ją stebi ir pats išgyvena. Atkreipkite dėmesį, kaip tėvas gėrisi sūnaus bučiniu. Kartu, tėvas žino, kokia trapi yra ta idilė – fone skamba muzika tarsi akomponuojanti porcelianinėms figūrėlėms. Sūnus, po būčinio, persėda į automobilio priekį, dureles atsidaręs pats - jis subręsta. 

2007: a vicious undertow

Šis filmas nagrinėja vakarietiškąją seksualumo problemą. Šiuolaikiniai žmonės gali rinktis ką nori, tačiau laisvas pasirinkimas kartu lemia ir atsakomybę, o su ja - neapibrėžtumą. Ir su juo gyventi tikrai nėra lengva. Kartais gal net norėtųsi, kad kas nors tau tiesiog nurodytų, kaip gyventi.  

Čia tinka Joan Baez daina 1965 m. daina “It ain’t me babe”.

Bill Viola – vienas iš žymiausių šių dienų video menininkų. Šiuo metu jis yra žymus ne tiek savo video filmais, kiek instaliacijomis, kuriose naudojama video medžiaga. Bill Viola priklauso hipių kartai, kuri išgyveno gerbūvio bumą, ir suvokė, kad nors jame gyventi patogu, bet kartu tai kelia egzistensines problemas. Todėl savo darbais jis mėgina įžvelgti, atskleisti pasaulio esmę. 

Jo darbai yra labai ilgi. Jis pats, kaip menininkas, labai aiškiai suvokė, kad šiais laikais skirti kam nors daug laiko, smarkiai gilintis į neprofesinius dalykus - tai didžiulė pramoga. Ir todėl jis sąmoningai kuria lėtus kūrinius, kuriuos reikia žiūrėti lėtai, kantriai. 

Bill Viola kūrybą galima sąlyginai skirtstyti į keletą etapų:

Ankstyvoji kūryba: žmogaus – gamtos – civilizacijos konfliktas

Anthem (1983): 

Kaip matyti iš pavadinimo - šis filmas yra tarsi himnas. Kad būtų galima geriau suprasti, į ką apeliuojama šiame filme, reikia prisiminti, kad šiuolaikinis pasaulis yra labai mažai dvasingas. Ir nemažą dalį mūsų visuomenės gyvybingumą palaikančių procesų mes stengiamės savošiškai ignoruoti, apsimesti, kad jos nėra (tarkime, gyvulių skerdimas – mėsą perkam, bet skerdimo matyti nenorime). Beje, senuosiuose meno darbuose viskas buvo vaizduojama daug atviriau. Jei kraujas – tai kraujas. Jei kaukolė – tai kaukolė. 

Pavyzdžiui, XVII a. Nyderlandų natiurmortai. Jie vaizduoja tarsi paprastus daiktus, tačiau vaizduoja juos perpjautus, išardytus – nes analizuoja, kaip kas sudėta, kokia yra tų daiktų sąranga:

 
 

O svarbiausia Nyderlandų natiurmortų serija – tai Vanitas (tuštybė): ji yra skirta mums priminti, kad esame šiame pasaulyje labai laikini. Kiti kūriniai - kupini simbolikos, ir vienijami to paties tikslo - vaizduoti pasaulio sąrangą, vadinamąją "laiko dvasią" (Zeitgeist):
Rubensas - Union of Earth and and Water (1618)
Šis paveikslas tiesiog persmelktas simbolika - pati vyro ir moters kompozicija, kūno skirtingumas (moteris - minkšta ir graži, vyras - kietas ir raumeningas). Moteris čia vaizduojama kaip indas, iš kurio liejasi gyvybė. 
 Gerard Terborch II - The Glass Of Lemonade
Priešinga koncepcija rubinsui - paprastoje, namudinėje mizanscenoje telpa visas pasaulis. Panašiai kaip Džoiso Ulyses ir Homero Iliada ir Odisėja.
Robert Campin - Annunciation

Melchior Broederlam - The Annunciation
Lucas Cranach the Elder - Adam und Eva

Botticelli

Bill Viola himnas siekia to paties, kaip parodyti paveikslai - vaizduoti pasaulio sąrangą. 

Beje, šiame filme sklindantis garsas yra tos pačios mergaitės riksmo įrašas, tiesiog leidžiamas su aparatūriniais iškraipymais - technika garsą sulėtino, sugreitino, keitė toną, aukštį, elektrino. Galiausiai filme mergaitė staugia žvėries balsu.

Serija "I Do Not know What It Is I Am Like" (1986)

Egg Hatch

Čia nufilmuota, kaip iš kiaušinio išsirita paukščiukas. Tai tiesiog tikras stebuklas. 

Beje, kiaušinio tema buvo svarbi daugeliui menininkų - galima prisiminti ir Salvadorą Dali - jis save vaizdavo gimstantį iš kiaušinio. 

Owl

Čia Bill Viola pats save nufilmuoja atsispindintį apuoko akyje. Pažiūrėkime į jį, ir pamastykimė, o kaip pats apuokas mus mato? Mums smagu į jį žiūrėti, bet kaip jis mus supranta? Kaip mus interpretuoja?

Panirimai - išnirimai

Čia Bill Viola pradeda kurti video instaliacijas.

Messenger:(1996): 

Instaliacija padaryta Durham katedroje Anglijoje. Ekranas yra sumontuotas altoriuje, kur maždaug per 30 min. iš vandens išnyra žmogaus kūnas, o tuomet - panyra atgal. Stebėtojas priverčiamas sėdėti ir medituoti, belaukdamas, kuo tai pasibaigs. Tačiau tai niekuo nepasibaigia - ciklas kartojasi amžinai. 

Ascention (2000)

Filmuojama kamera vandenyje, kaip žmogus iš viršaus įkrenta į vandenį, tuomet kyla, ir galiausiai leidžiasi kryžiaus poza.


Tristan project (2000): 

Šios instaliacijos panaudotos Vagnerio operai Tristanas ir Izolda.

Ocean without a shore (Venecijos bienalė) - 2007

į ekraną ateina du pirmapradžiai žmonės, tarsi adomas ir ieva. Kai jie rankomis atsiremia į ekraną, jie kerta ploną tekančio vandens liniją, ir dėl to susidaro labai įdomūs efektai. Jie kerta liniją (kaip sieną) ir išeina į tikrąjį pasaulį (gimimo alegorija). Praėjus pro vandens sieną, juos matome ryškiai, ir todėl matosi, kad jie yra paprastai žmonės, tarsi „nudievinti“.


The Passions

Bill Viola filmuodavo aktorius, kurie mokės reikšti emocijas. Filmuotą medžiagą rodydavo patiems aktoriams, kad galėtų geriau mokytis. Vėliau iš tų filmukų padarė seriją kūrinių. Kiekvienas kūrinys vaizduoja tam tikrą emociją:

The passions (2000)

Observance (2002)

Šis kūrinys yra skirtas 9/11 įvykiams - čia aktoriai vaizduoja gilų liūdesį. ANors emocijos objektas yra panašus, vaizdavimo būdai labai skiriasi. 

Emergence (2002):

Darbas religine tema. Čia vaizduojamas Kristaus pasirodymas prie kapo. Galima atkreipti dėmesį – vyresnė moteris – tai Marija motina, o jaunesnė – Marija Magdalena. Motina yra su žydru sijonu (simbolizuoja dangų), o Marija Magdalena – raudonu apsiaustu (simbolizuoja skausmą ir aistrą). Motina kyla kartu su sūnumi, jos galva yra maždaug tame pačiame aukštyje kaip sūnaus, o Magdalena lieka žemiau. Kristus atvaizduojamas "pietos" poza.

Tvanas


The Raft (2004): yra aliuzija į Teodoro Žeriko paveikslą „Medusa“ - jame vaizduojama situacija, kai žmonės, išgyvenę laivo sudužimą, turėjo 100 dienų gyventi ant plausti be vandens ir maisto - natūralu, kad ant plausto darėsi baisūs dalykai. 
Pats video yra sukurtas 2004 m. Atėnų olimpiadai, ir jis turbūt naudojamas dviems naratyvams: 1. Medūzos - kaip žmogaus psichologijos analizės, ir 2. tvano - kaip priminimo, kad žmonės už nuodėmingą gyvenimą gali būti nubausti.Deluge (2002)

Klasicistinio stiliaus statinys (reprezentuoja kolektyvinę visuomenę), po kurį ir apie kurį vaikšto žmonės, staiga ima plūsti vandeniu, kuris išplauna visus iš tos klasikos...

Vėlyvieji darbai

The Dreamers (2013) 

7 žmonės, nufilmuoti akvariumuose, kuriuose jie plūdūriuoja. Jie atrodo, tarsi būtų kažkokioje tarpinėje būsenoje, nei gyvi nei mirę. Čia šiek tiek primena (o galbūt yra aliuzija į Viktoro Pelevino apsakymą „MIK“, kuriame veikėjai miega. 

Martyrs (Earth Air Fire Water) - 2014: 

Tai yra instaliacija su keturiais ekranais – darbas kurtas universalus, kad tiktų bet kokiai religijai. Čia panaudojami pagrindiniai pasaulio elementai, kaip juos suprato antikoje - žemė, oras, vanduo ir ugnis. Vienas kankinys yra deginamas, ant kito bėga vanduo, trečiąjį užverčia akmenys ir smėlis, kol lieka kyšoti tiktai dvi rankos, o vėliau vanduo ir akmenys kyla į viršų ir išlaisvina žmogų. Na, o paskutinis yra pakabintas vėjyje. Kūrinys buvo pristatytas Londone Šv. Petro bazilikoje. 

Žemiau yra pateiktas interviu, kuriame Bill Viola aiškina, kad šia instaliacija jie bando priminti žmonėms, kad reikia sulėtinti gyvenimo tempą, daugiau medituoti. 

Comments