Žemės menas: Robert Smithson ir Nancy Holt

Robert Smithson  (1928 – 1973)

JAV menininkas konceptualistas, žemės meno atstovas, kritikas, meno teoretikas, poetas. 1973 m. žuvo lėktuvo katastrofoje būdamas 45-erių. Jo žmona Nancy Holt (dešinėje) taip pat yra viena žymiausių žemės meno atstovių.

Vaikystėje labai domėjosi gamta: kolekcionavo vabalus, drugelius, rinko mineralus, mėgo pėsčiomis ar dvirčiu keliauti po gimtojo New Jersey apylinkes. Vėliau tapo diplomuotu antropologu. 

Laikomas tikruoju minimalizmo-žemės meno pradininku.

Baigęs studijas, Robert susidomėjo daile. 1955-56 m. studijavo piešimą ir tapybą. Trumpai mokėsi Brooklyn Museum School. Ankstyvajame periode kūrė koliažus pop-art maniera. Apie 1964 m. prisijungė prie minimalistų (neoninės lempos, stiklo lakštai, veidrodinės sistemos - žr. pavyzdį Dan Flavin ir Donald Judd). Visi žymiausi minimalizmo pradininkai buvo jo bičiuliai. Plačiajai visuomenei 7-to deš. pradžioje Smithson labiau buvo žinomas kaip meno kritikas. Ankstyvieji jo darbai buvo minimalistiniai: geometrinės formos, veidrodžiai, pirminės medžiagos:

Smithson Robert - ankstyvieji


Ilgainiui, Robert Smithson pradėjo domėtis entropija – nebegrįžtamais procesais. Jį domino dualumas tarp tvarkos ir chaoso, puvimo ir atsinaujinimo procesų. Ir svarbiausia - entropijos pasireiškimas sociume. Į entropiją jis žiūrėjo pozityviai – kaip į visuotinį raidos, kitimo, transformacijos mechanizmą. 1966 m. jis parašė tekstą „Entropy and the New Monuments“. Smithson daug fotografavo kalnus (uolas), akmenų, smėlio karjerus, į dideles krūvas betono gamyklose supiltą skaldą, apgriuvusius, apleistus statinius, sunykusius industrinius rajonus. Jo susidomėjimą entropija geriausiai iliustruoja fotografijų ciklas „A Tour of the Monuments of Passaic, New Jersey“, kur nufotografuoti įvairūs apleisti industriniai objektai (tiltai, vamzdynai, statiniai ir t.t.). Nuotraukose išryškinamas šiuolaikinio žmogaus veiklos laikinumas. 

Robert Smithson - Entropija


Entropija yra vienas iš svarbiausių fizikos dėsnių, nusakantis laiko kryptį - kodėl visatos laikas eina tiktai viena kryptimi. Arba - kas apskritai yra laikas. Apie tai labai gerai išdėsto Richard Feynman paskaitoje "The Distinction of Past and Future"

Kitame 9 nuotraukų cikle „Yucatan Mirror Displacement“ nufotografuoti veidrodžiai, kuriuose atsispindi gamta ir jos santykis su industrijos simboliu - veidrodžiais:

Roberts Smithson - Yucatan Mirror Displacement


Nuo 1968 m. Robert Smithson pradėjo kurti žemės meną. Pats jis savo žemės meną skirstė į dvi dalis: 
  • sites – kūriniai natūralioje aplinkoje 
  • non-sites („indoor earthwork“) – kūriniai galerijose. Pastarieji gali būti papildyti nuotraukomis, žemėlapiais, objektais (dirvožemis, akmenys ir t.t.), tekstais. 
Pirmasis Smithson non-site buvo apie jo gimtojo miesto New Jersey apleistus pramoninius kvartalus. Vaikščiodamas po miestą ir jo apylinkes, jis nešiodavosi drobinį maišą, į kurį rinkdavo įdomiausius akmenų pavyzdžius. Tie akmenys vėliau atsirado dėžėse galerijoje. Be akmenų, jis kartais imdavo ir kitus objektus, pavyzdžiui - visą medį (obelį). Tai jau tikras minimalizmas:

Robert Smithson - Non-sites


1970 m., siekdamas pagreitinti entropijos procesą, Smithson žemėmis užvertė apleistą bakužę („Partially Buried Wood Shed“)
 
Tais pačiais metais išvertė sunkvežimį karšto asfalto laisvai tekėti šlaitu žemyn („Asphalt Rundown“).
Žymiausias Smithson kūrinys, „Spiral Jetty“ (1970):

Tai milžiniška 460 m. ilgio spiralė/molas iš akmenų, skaldos, žemės, besiraitanti nuo Didžiojo druskos ežero kranto Jutoje. Spiralė labai nuošalioje vietoje supilta per 2 savaites. Molą buvo pilamas mašinomis ir buldozeriais. 

Darbas priskiriamas ir žemės, ir proceso menui. Kaip procesas jis puikiai iliustruoja entropiją - laikinumo dėsnį. 
Kad spiralės viduje vanduo kontrastuotų su ežero vandeniu, buvo užveisti rausvos spalvos dumbliai. 

Per 2 metus ežero vanduo potvynių ir atoslūgių metu kūrinį gerokai apardė. Dabar šis kūrinys žinomas vien iš nuotraukų ir filmuotos medžiagos:
Nancy Holt (1938 – 2014)

JAV žemės, aplinkos meno kūrėja, konceptualių instaliacijų autorė. Taip pat fotografavo, filmavo (video menas, filmai), rašė knygas. Pagrindinės temos: šviesa, perspektyva, laikas, erdvė. Jos, kaip žemės meno atstovės, arkliukas – darbai, skirti stebėti dangaus kūnus. 

Studijavo biologiją. 1963 m. susituokė su Robert Smithson. Kūrybinį kelią pradėjo kaip fotografė ir video menininkė. 
1972, Missoula Ranch Locators. University of Montana (Missoula) pastatė 8 vamzdžius, nukreipdama juos taip, kad per juos žiūrėdamas žmogus matytų tam tikrus objektus peizaže. 

Efektas tas, kad žiūrėdamas į peizažą tų detalių nematai, tačiau kai pažiūri per vamzdį (nors jame nėra jokių optinių priemonių) - staiga pamatai kokią nors gražią ar įdomią detalę.


1973 m., “Sun Tunnels”: 4 dideli betoniniai vamzdžiai (kiekvienas – 22 t svorio) pritvirtinti ant nematomų betoninių pamatų. Vamzdžiai pastatyti taip, kad saulėgrįžų žiemos ir vasaros metu saulė pateka ir nusileidžia vamzdžių viduryje. Kiekvieno vamzdžio viršuje išgręžtos skylės, imituojančios tam tikrą žvaigždyną (Draco, Perseus, Columba, Capricorn). Žvaigždynai dieną ir naktį (ypač per pilnatį) matosi vamzdžių apačioje kaip šviesuliai. Skylių (tuo pačiu ir šešėlių) dydis atitinka žvaigždynų žvaigždžių dydį. Holt sakė, kad jai norėjosi „nuleisti žvaigždes ant žemės“. Iš esmės Holt sukūrė astronominį kalendorių, bet supaprastino jį iki visiško minimalizmo. 

Nancy Holt - 1973, Sun Tunnels


1974, Hydra‘s Head: 
Prie Niujorko, upės pakrantėje įkasė 6 vamzdžius, pripildytus vandens ir uždengė juos apskritimo formos stikliniais dangčiais. Stikliniai dangčiai atkartoja Hydros žvaigždyno žvaigždžių išsidėstymą.


1972, Views Through a Sand Dune:

Views Thru a Sand Dune 1972  Site: Narragansett Beach, Rhode Island  Dimensions: Dune height: 7' to 9' Pipe length: 5 1/2 ft.; diameter: 8"  Materials: Cement-Asbestos pipe, sand  Commissioned by the University of Rhode Island“Rock Rings”, 1977-78 m.: Vašingtono universitetas. Dvi koncentrinės apskritimo formos mūro sienos su apvaliais (kaip iliuminatoriai) langais-angomis. Langų 12. Jie orientuoja žiūrovo žvilgsnį į autorei reikiamus objektus peizaže: medžius, pievas, kalvas, pastatus. 4 statinio arkos orientuotos Šiaurės/Pietų kryptimi į Šiaurės žvaigždę. Thirty Below, 1980: Lake Placid. Darbas užsakytas 13-oms žiemos olimpinėms žaidynėms. Ovalo formos tuščiaviduris bokštas su arkiniais langais ir arkos formos ertme viršuje dangui stebėti. Į bokštą reikia įeiti ir tuomet užvertus galvą stebėti dangų. Arkos prakirstos reikiama kryptimi. 

Sky Mound, 1980 – (darbas nebaigtas):
Vienas didžiausių žemės meno projektų (kol kas dar nerealizuotas) - Manhattan in Hackensack, New Jersey. Tai žemės “observatorija” dangaus kūnų judėjimui stebėti. Bet čia yra "pikantiškų" detalių: Didžioji kalva supilta iš 10 mln. tonų šiukšlių. Šiukšlės hermetiškai „užkonservuotos“, kad kenksmingos medžiagos skysčių pavidalu nepatektų į dirvožemį ir vandenį. Tam reikalui išmūrytas galingas betoninis pamatas su aukštomis sienomis. Šiukšlių kalnas, prieš apipilant jį žemėmis, uždengtas plastiko šarvu, kuris padarytas iš daugybės plastikinių butelių. Taip išspręsta utilizavimo problema. Kalne yra vamzdžiai, kuriais susidariusios metano dujos pašalinamos ir panaudojamos apylinkių gyventojų būstų šildymo poreikiams. 
Tuo pačiu tai didelė paukščių žiedavimo (paukščių migracijos stebėjimo) stotis; parkas, kur auginama daug rūšių įvairiausių augalų, vabzdžių. Aplink didžiąją kalvą esančiame tvenkinyje – įvairios žuvų rūšys. 

Up and Under (Strata Projekt), 1998:
Didelis kompleksas Suomijoje, buvusiame karjere. Iš žemės supilta gyvatė, kurią galima matyti iš 4 apžvalgos taškų: iš vidaus, nuo žemės paviršiaus, nuo kalvos viršūnės ir dar atspindžiai 3-uose apvalios formos baseinuose. 7 tuneliai (kryptis į reikiamus dangaus kūnus, reikiamu metu). Pagrindinė kūgio formos kalva supilta iš žemių, atgabentų iš įvairiausių Suomijos vietų. Kalvos viduje tarp tunelių susidaro specifinis „aido“ (kosminės garsinės erdvės) efektas. Kompleksą supanti kalva pritaikoma kaip amfiteatras renginiams (pirmieji graikų teatrai). 

Nancy Holt - 1998, Up and Under


Dark Star Park, 1984: 
Parkas yra Arlington, mieste. 1979 m. čia buvo nuspręsta nugriauti seną dujų stotį ir prekybinius sandėlius, o tą erdvę paversti rekreacine zona. Savivaldybės užsakymu Holt pateikė projektą, kuriame 5 didelės sferos (dangaus kūnai), 2 apvalūs baseinai, 4 plieniniai stulpai, kopėčios, didelis tunelis-praėjimas, maži stebėjimo tuneliai, augalai (visi augalai susodinti konceptualiai – taip kaip reikėjo autorei). Sferos sudėliotos tarytum atskiros kompozicijos, bet iš skirtingų parko vietų jos matomos vis kitaip – atsiveria vis nauji „kosminiai“ rakursai. Tai parkas-žemės meno kūrinys. 
Kartą per metus – rugpjūčio 1-ąj, 9 val. 32 min. – šešėliai, kuriuos meta dvi sferos ir prie jų esantys 4 poliai sutampa su ant  betono pažymėtais brūkšniais. Tą dieną 1860 m. naujakurys William Henry Ross pirmą kartą įžengė į šią žemę, kuri vėliau buvo pavadinta Rosslyn. Ši diena Rosslyn žemėje vadinama (kaip ir Holt kūrinys) „Dark Star Day“.
Didžiojo tunelio šešėlyje (žiūrint iš tam tikro taško) kaip iš juodosios skylės išnyra sfera – naujas dangaus kūnas. Tai vienas iš nedaugelio Holt darbų urbanistinėje erdvėje. "It’s called ''Dark Star Park'' because in my imagination these spheres are like stars that have fallen to the ground-they no longer shine-so I think of the park/artwork in a somewhat celestial way."

Nancy Holt - 1984, Dark Star Park

Comments